29.10.2016

FLACĂRA ALBASTRĂ (1)

de frații Grimm

flacara-albastra
A fost odată ca niciodată un om, și omul ăsta s-a băgat cu simbrie în oastea împaratului. El l-a slujit pe stăpânu-său cu vrednicie și credință amar de ani. Dar cum se șubrezise și nu mai putea să poarte sabia din pricina numeroaselor răni pe care le căpătase în decursul bătăliilor și cum tocmai se isprăvise una dintre acele bătălii, împăratul găsi cu cale să-l slobozească din armată. Chemându-l la sine, îi zise:

-  Acum te poți întoarce acasă, că nu mai am nevoie de tine ! Dar de dat, nu pot să-ți dau nici măcar o para, că simbrie e drept să capete de la mine numai acela care mă slujește !
La auzul acestor cuvinte, bietul oștean rămase îm­pietrit și se tot bătea cu gândul ce-o să se facă el de-aci încolo și-n ce chip o să-și poată câștiga pâinea. Cu inima plină de amărăciune, o porni la drum. Cum n-avea nici o țintă, rătăci toată ziua la întâmplare și către seară ajunse într-o pădure. Când întunericul coborî de-a binelea și noaptea cea neagră se înstăpâni în codru, numai ce zări în depărtări mijind o lumină. Se luă după ea și într-un târziu ajunse în pragul unei colibe unde locuia o vrăjitoare.
-  Fii bună, măicuță, și mă adăpostește peste noapte, se rugă el. De ai cumva de-ale gurii, îndură-te de-mi dă și ceva de mâncat și de băut, că altminteri simt că mă prăpădesc !
-  Ian auzi-l ! răspunse baba. Da cine s-ar milostivi sa-i dea măcar o îmbucătură unui pribeag ca tine !... Vezi însă că eu m-oi îndura și te-oi găzdui, de-mi vei face și tu ce-o să-ți cer.
- Și ce-mi ceri ? întrebăa oșteanul.
- Mai nimica: să-mi sapi grădina, începind de mâine. 
Omul primi cu dragă inimă și a doua zi se puse pe muncă. Săpă el din răsputeri, fără să se cruțe, dar nu-i fu cu putință să sfârșească lucrul până seara. Văzându-l că degeaba îi tot dă zor și se chinuiește, vrăjitoarea îi spuse:
- Bag de seamă că mai ai mult de lucru și că n-o să poti răzbi în seara asta... Uite ce e: te-oi găzdui la mine încă o noapte, da numai de te-nvoiești ca mâine să-mi aduci din pădure un car cu lemne !
Osteanul primi, că n-avea încotro. Deși trudise ca vai de el toată ziulica, nu-i fu chip să aduca lemnele în bătătura babei mai devreme de a se lăsa amurgul. Și întâmpinându-l din prag, vrăjitoarea îi spuse din nou că-i va mai îngădui să mâie la ea încă o noapte.
- Da pentru asta, îi zise ea, tare ușor lucru îți cer să-mi faci mâine... În spatele casei e un puț vechi și secat, și nu știu cum am facut de-am scăpat un opaiț în el. Toată treaba ar fi să-mi scoți de acolo opaițul acela, care arde cu o flacără albastră, ce nu se stinge niciodată.A doua zi, baba se grăbi să-l ducă la puț și-l ajută să coboare înăuntru într-o coșarcă. Oșteanul caută ce caută, și găsind opaițul, îi facu semn babei să-l tragă afară. Băbușca se opinti din toate puterile și, când fu să ajungă coșarca aproape de ghizduri, se repezi și întinse mâna să-i smulgă oșteanului opaițul. Dar acesta îi dibăcise din vreme gândul cel rău și strigă la ea:
- N-o să-l las din mână, n-avea grijă, până ce n-o să mă simt că stau iar cu amândouă picioarele pe pământ ! 
Auzindu-l cum o înfrunta, vrăjitoarea se mânie cum­plit și, dând drumul la funie, își văzu de ale sale. Sărma­nul oștean se duse de-a berbeleaca până-n fundul fântânii și se trezi pe pământul jilav și rece, fără să fi pățit ceva. Și, cătând în jur, băgă de seamă că opaițul con­tinua să-și zbată flacăra albastră. Dar la ce avea să-i mai folosească acum lumina, când ajunsese la încredințarea că nu-l mai aștepta scăpare de nicăieri ? Că doar zile multe nu-i mai era dat să trăiască ! Rămase câteva clipe pe gânduri, cu inima întristată, și, fără să vrea, vârî mâna în buzunar și dădu peste luleaua umplută pe jumătate cu mahorcă. "Asta-mi va fi mângâierea cea din urmă !" își zise el abătut. Și scoțând luleaua din buzunar, o aprinse la flacăra albastră și începu să pufăie. În clipa când fumul începu să se urce pe gârliciul puțului, numai ce apăru înainte-i un omuleț negricios, care-l întrebă smerit:
- Ce-mi poruncești, stăpâne ?
- Ce-aș putea să-ți poruncesc eu ție ? întrebă la rându-i oșteanul, cuprins de uimire.
- Am datoria să mă supun la toate poruncile pe care mi le dai și să le aduc la îndeplinire întocmai, rosti iar omulețul.

* * * 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !