21.05.2018

FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ (4)

de Charles Perrault

De-abia plecă regele, că regina-mama își trimise nora și nepoții la o casă de la țară, pentru a-și satisface oribila poftă. Câteva zile mai târziu se duse acolo și îi spuse bucătarului într-o seară:
- Mâine vreau s-o mănânc la masă pe micuța Aurora.
- Cu neputință, doamnă! strigă bucătarul.

19.05.2018

FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ (3)

de Charles Perrault

Tânărul prinț fu dintr-o dată cuprins ca de o vrajă si vru s-o vadă pe prințesa cea frumoasă. Înaintă spre pădure și văzu cum copacii cei înalți, mărăcinii și spinii se dădeau în lături, deschizându-i poteca. El se avântă singur către castelul care se zărea acum bine de tot la capătul unei alei. Oamenii săi nu putură să-l urmeze, deoarece copacii și mărăcinii se adunaseră din nou.

14.05.2018

FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ (2)

de Charles Perrault

Să fi trecut vreo cincisprezece, șaisprezece ani; pe când regele și regina s-au dus la unul dintre castelele lor, s-a întâmplat ca tânăra prințesă să întâlnească o bătrână care torcea. Ea folosea fusul, pentru că porunca regelui nu ajunsese la urechile ei.