18.03.2017

RĂZVAN ȘI VIDRA (6)

de BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU.
CÂNTUL II - RĂZBUNAREA (continuare)

(Sosesc Vidra, Ganea, Răzașul și ceilalți hoți.)
RĂZAȘUL
Căpitane! Îți aducem pe nepoata lui Moțoc,
E cam cu nărav ciocoaica: n-o auzi vorbind de loc...
VULPOI
Bre! Ce de mai boierime! Doi jupâni ș-o jupâneasă!
HOȚUL I
Parcă-i la Curtea domnească!
HOȚUL II
O adunare aleasă!
RĂZAȘUL
(privind la Sbierea)
Haida-de! Dar ăsta cine-i?... De când maica m-a făcut,
N-am întâlnit niciodată om mai pocit și mai slut!
HOȚUL I
O gadină!
HOȚUL II
O șopârlă!
HOȚUL III
O năpârcă-nveninată.
RĂZVAN
Tăcere? Să fiți cu toții martori la o judecată.
Ăst boier, pe care-acuma îl vedeți îngenuncheat
Și care la Iași se plimbă mândru ca un împărat...
SBIEREA
Nu, nu, nu...
VULPOI
Taci, caracudă!
RĂZVAN
Ăst boier prin răutate
Întrece gadini, șopârle și năpârci înveninate...
Ca painjenul ce țese pe furiș vicleanu-i ciur,
Și-l întinde, și-l anină, și-l acață pe-mprejur,
Și drept din mijloc pândește, pironit în neclintire,
Așteptând să-i intre gâza în capcana-i cea subțire,
Apoi lacom se repede, bucuros c-a înșelat,
Ș-o tot rumpe, ș-o tot vâră în stomahu-i desfundat,
Și iar își cârpește ciurul, și iar la pândă s-așează,
Și iar ochește-n tăcere, nouă pradă să-i mai cază...
Astfel și boierul ăsta e painjenul sătul,
Gata să-și mai dreagă cursa, tot strigând că nu-i destul!
SBIEREA
Nu, nu...
VULPOI
Taci, că te ia naiba!
HOȚUL I
Nici iadul n-o să-l primească!
RĂZVAN
Însă din jertfele sale, nu-i alta ca să-l urască
Cu furie mai cumplită, cu foc mai înverșunat,
De cum Răzvan îl urăște, setos de-a fi răzbunat!
Pentr-un galben, ce pe drumuri l-am găsit pe neașteptate,
El, cu pravila-i în mână și pe buză-i cu dreptate,
Mă ia rob... rob pentr-un galben și mă face nevăzut
Într-un beci, de mucezeală în mocirlă prefăcut,
Unde mă legăse-n zgardă, ca pe-un câine-n bătătură...
Îl urăsc cu cea mai cruntă și nepovestită ură!...
(Vidra face o mișcare de groază.)
TĂNASE
Răzbunare! Răzbunare!
HOȚII
Furcă!
RĂZVAN
Da! voiesc și eu
Să-mi răzbun; dar moartea-n furcă i-ar fi prea puțin...
SBIEREA
(căzând jos)
Valeu!
RĂZVAN
Cruce, țeapă, glonț, săgeată... Nu-i destulă răzbunare!
Vreau o altfel de pedeapsă: o pedeapsă și mai mare...
RĂZAȘUL
Căpitane! Ian sfârșește! Că decât să mai aștept,
Mai bine-acum dintr-o dată să-i înfig măciuca-n piept!
RĂZVAN
Măi Vulpoiule, ridică-l!...
SBIEREA
(când îl scoală Vulpoi)
Vai mie!... Răzvane frate!...
Mă jur c-am lăsat acasă catastișe ne-ncheiate...
Iartă-mă!... Tocmai pe tocmai!... Fost-ai rob, te iert și eu...
De vrei, îți voi da ș-un zapis... Martor mi-este Dumnezeu!...
RĂZVAN
Vulpoiule, du-l din codru! Scoate-mi-l pânâ la răspânte,
Arată-i drumul cel mare și zi-i aceste cuvinte:
Iată dreapta, iată stânga, iată jos și iată sus;
Alege la deal, la vale, la răsărit, la apus;
Răzvan te-avusese-n palmă, și numai c-un semn de mână
Ar fi putut să te facă praf, pulbere și țărână...
Totuși, uite! Nu-ți lipsește nici un fir din perii tăi...
Să trăiască codrul verde!... Pleacă slobod unde vrei...
(Vidra e foarte mișcată.)
TĂNASE
Cum? îl ierți? Îl lași să scape?...
RĂZAȘUL
Căpitane! Mi se pare
Că tu-ți cam petreci cu glume ș-ai uitat de răzbunare!
RĂZVAN
Răzbunarea cea mai crudă este când dușmanul tău
E silit a recunoaște că ești bun și dânsu-i rău!...
RĂZAȘUL
Astea nu se trec la mine! Doară nu-s o fată mare,
Ca să cred că răzbunarea nu-i decât o sărutare!...
Noi l-am prins, al nostru-i dară, al codrului, nu-i al tău!
Nu-l iert eu, bată-l să-l bată!...
VULPOI
Și nici eu nu-l iert!
HOȚUL I
Nici eu!
HOȚUL II
Bagă sama, căpitane! Noi nu te-am ales pe tine,
Ca să te pupi cu boierii și să ne dai de rușine!
O VOCE
Țiganul se prea gurguță!
ALTĂ VOCE
Se cunoaște că-i țigan!
MAI MULTE VOCI
Țigan! Chiar țigan!...
RĂZVAN
Țiganul nu mai este căpitan!
(Scoate din brâu o bardă poleită.)
Când voi m-ați pus peste codru, dându-mi în mână securea,
Juratu-mi-ați să m-asculte lunca, drumul și pădurea.
Iată barda ce-a pătat-o jurământul cel viclean;
Dați-o unui alt mai vrednic, care nu va fi țigan!
Puneți dintre voi pe-acela care-i meșter să vă-nvețe
A năvăli-n slăbiciune, a vă izbi-n bătrânețe,
Sau pe-o singură furnică să dați iurăș câte doi!
Așa căpitan vă trebui, dar Răzvan nu-i pentru voi!
(Aruncă barda și voiește a ieși.)
RĂZAȘUL
Haide, haide, căpitane! Te iuțești peste măsură!
Nu te pierdem noi pe tine pentru astă pocitură!
(Privește încruntat la Sbierea, rădică de jos securea și o dă lui Răzvan.)
Iată barda, ia-ți-o iarăși, fă ce-ți place, fă cum știi...
Dar eu, unul... of, măicuță!... l-aș tăia fășii-fășii!
VULPOI
Să trăiască căpitanul!
TOȚI
Căpitanul să trăiască!
TĂNASE
Da, da! Și de țigănie să nu se mai pomenească!
RĂZVAN
(către Sbierea)
Stăpâne, acuma pleacă!...
SBIEREA
Să plec?... Cum?... Adevărat!...
O, ce om! Ce piatră scumpă! Ce suflet de matostat!...
Dar fiindcă scapi de moarte pe-un creștin foarte cucernic,
O să te blagoslovească Dumnezeu atotputernic!...
RĂZVAN
Fugi, boierule, de-aice!... Fă-mi și tu pe placul meu!...
Mi-e scârbă s-aud din gură-ți numele lui Dumnezeu!
VULPOI
(împingând pe Sbierea)
Mișcă! Mișcă, caracudă!
SBIEREA
Ba nu... Mă rog! Fără pripă!...
Mai avem o socoteală... Numai un cuvânt... O clipă!...
Dați-mi sacul meu!... Răzvane!... Nu mă sărăci de tot...
Taleri trei mii patru sute cincizeci și șapte ș-un zlot!
(Iese ghiontit de Vulpoi.)
VIDRA
(înaintând și întinzând mâna către Răzvan)
Aș fi mândră, căpitane, ca să strâng o mână, care
Nu voiește să-și răzbune decât numai prin iertare!...
RĂZVAN
Mâna mea?... Această mână, dezmierdată de cuțit,
Arsă de foc și de vânturi, bătută necontenit,
Spălată de ploi și grindini, aspră și neagră din fire,
Cuteza-va ea s-atingă mâna-ți albă și subțire?...
VIDRA
De când oamenii din codru răpitu-m-au după drum,
N-am oftat, n-am zis o vorbă, fost-am mută pân-acum,
Oprind lacrima pe geană și-necând în piept suspine,
Ca să nu pogor pe Vidra pân' la ei și pân' la tine...
Dar nu-i pasăre pe lume să nu cânte mai cu dor,
Când ziua-i plină de soare și cerul e fără nor;
Nu-i femeie să nu-și simță inima-i în tulburare,
Când s-așterne dinainte-i luminând o faptă mare!...
Rob, țigan, haiduc, de-oriunde soartea să te fi adus,
Un suflet c-al dumitale își va face loc în sus!
(Răzvan rămâne ațintit.)
TĂNASE
Aferim! Ce mai muiere! De-ar fi mulți boieri ca tine...
GANEA
Ce faci, dragă jupâneasă? Cine-ar crede!... E rușine!
Nepoata marelui vornic și fiica unui spătar,
Dumneata să stai la vorbă... ce-njosire!... c-un tâlhar!...
RĂZAȘUL
Căpitane! Căpitane!... Fă-ți cu mine o pomană:
Dă-mi voie măcar dintr-însul să-ți fierb de prânz o tocană!
HOȚII
Da, da! Să-l tăiem îndată!...
RĂZAȘUL
Să-l bucățim mărunțel,
Ca să nu se mai cunoască de-a fost boier sau vițel!...
RĂZVAN
(ieșind din gândire)
Cum? De ce-i așa urgie?... Lăsați-l în bună pace!...
El nu v-a făcut nimica...
RĂZAȘUL
Nu cumva! Iată ce-mi place!
Doar n-ai fost surd, căpitane!... Nu-l mai apăra-n zadar!...
Nu l-ai auzit tu singur că te numește tâlhar?...
RĂZVAN
Eu tâlhar?... Dar cine-a zis-o?... Răzvan nu putea s-auză,
Căci simțirea-i se pierduse, rătăcindu-se pe-o buză
Din care sorbea cu-ncetul cuvinte ce-mi par mereu
Că tot încă sună, sună și răsună-n jurul meu!
O, tu, femeie măreață! tu un înger! tu o zână!
Tu, ivire minunată ce-mi răsai ca o lumină!
Să te mai auz o dată că locul meu este sus...
Așa c-ai spus-o? Mai spune-mi! Mai spune-mi încă!...
VIDRA
(cu sfială)
Am spus...
RĂZVAN
Ai spus!... Eu credeam că-n lume nu va fi nici o ființă
Ca să-și cufunde privirea sub gunoi de umilință,
Pân' la omul care-n viața-i n-a gustat de nicăiri
Decât dispreț și nemilă, batjocură și loviri!...
Dar știi tu oare puterea ce-o au cuvintele tale,
Luminându-mă cu raza străcurată jos în vale,
Unde de-ale nopții umbre, sub un văl întunecos,
Ascundeau în adormire tot ce-i bun, tot ce-i frumos?...
Tu mi-ai dat o lume nouă, mi-ai deschis o nouă cale!
C-un cuvânt, c-o vorbă numai, cu suflarea gurii tale,
Ca domnul Hristos pe Lazăr tu din moarte m-ai sculat!...
Ce putere! Ce minune!...
RĂZAȘUL
Căpitanu-i fermecat!
RĂZVAN
Dar tu stai și taci acuma?... Îți pare rău dumitale
C-ai picurat o nădejde peste un noian de jale?
Poate-ți mai aduci aminte cine ești?... Ei bine, dar,
Nici eu n-o să uit atuncea că Răzvan e un tâlhar!
(Cătră Ganea.)
Sunt tâlhar!... Așa-i, jupâne?... Ei, da! Sunt tâlhar! Firește!...
Am înțeles cum mă cheamă, și-o să mă port tâlhărește!
(Aruncând jos o pungă.)
Na, boierule! Ia-ți punga!...
GANEA
Ba nu! Ia-ți-o dumneata...
Îți mai datoresc trei sute... Crede-mă că n-oi uita...
Ciobanul o să-ți aducă.
RĂZVAN
Nu-mi pasă de datorie!
Iată banii tăi, jupâne! Dă-mi o altfel de simbrie!...
Numai cântecul deschide cugetul haiducului! 
P-un deal, p-un colnic,
Mergea un voinic,
Voinicul voinicilor
În țara piticilor:
Cu fața voinică
Ș-o inimă mică!
Lângă el mergea,
Și la el privea, Și mereu ofta,
Poate că-l iubea,
O copilă dalbă
Cu galbeni în salbă
O dulce fetiță
Cu flori în cosiță,
Cu rai în guriță!
Amândoi mergea,
Și mergând grăia,
Și grăind zâmbea,
Când iată
Deodată
Pe drum mi s-arată,
Stând în calea lor,
Vatavul haiducilor,
Căpitanul hoților,
Groaza veneticilor!
Și cum mi s-arată,
Privește la fată,
O vede și iată:
I se face milă
De biata copilă!
Și zice apoi
Cătră cel ciocoi,
Cătră cel voinic,
Voinic de nimic:
Calea e a ta,
Mândra e a mea,
Și de nu mi-o dai,
Hai la luptă, hai!...
(Vidra își pune mâna pe frunte.)
TĂNASE
Uf, uf, ce inimă mare! Păcat, zău, că nu-i creștin!...
GANEA
Eu nu-nțeleg, căpitane... Ce vrei? Ți-oi plăti deplin...
RĂZAȘUL
Nu-nțelegi ce este lupta?
GANEA
Lupta?
RĂZAȘUL
Lupta voinicească:
Unul pe-altul să-mi apuce, ș-apoi să mi se trântească!
GANEA
Dar căpitanu-i mai tare... mai umăros... mai cu piept...
Lesne poate să mă bată... nu se cade... n-ar fi drept.
RĂZVAN
A! jupânului, pesemne, îi place lupta nemțește?
Dați-i săbii dumisale; să-și aleagă ce poftește!...
Pentru mine-i chiar totuna: ne vom bate cum va vrea;
De-oi muri nu-i mare treabă, iar de nu, Vidra-i a mea!
(Scoate paloșul, pe când Răzașul dă pe al său lui Ganea.)
Apucă spada, jupâne!...
GANEA
(scoțând paloșul)
Din dragoste!
CIOBANUL
Patru sate!
RĂZVAN
(năvălind)
Apără-te!...
VIDRA
(descoperindu-și fața și punându-se între amândoi)
Nu, Răzvane!... N-ai cu cine!... Nu te bate!...

* * * 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !