20.03.2017

RĂZVAN ȘI VIDRA (7)

de BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU.
CÂNTUL III - NEPOATA LUI MOȚOC

„Să nu te blăsteme cineva: s-ajungi slugă la cai albi și stăpân femeie s-aibi!“
Anton Pann
FEȚELE :
RĂZVAN, ostaș leșesc
VIDRA, iubita lui
RĂZAȘUL, tovarășii lui
VULPOI, tovarășii lui
SBIEREA, prins în război
HATMANUL
MINSKI
PIOTROWSKI
ISCOADA MUSCĂLEASCĂ
OSTAȘUL I
OSTAȘUL II
OSTAȘUL III
CĂPITANI ȘI OSTAȘI LEȘEȘTI
O tabără leșească la marginile țării muscălești: corturi, tunuri, arme...
(Trei ostași, din cari I și II duc pe cel al treilea, greu rănit.)
OSTAȘUL I
Mulți muscali ucis-ai oare?
OSTAȘUL II
Cu sabie?
OSTAȘUL I
Cu ce vrei!
OSTAȘUL II
Cu sulița două sute și cu paloșul vro trei!
Opt sau nouă-zece sute... Poate și mai mult!...
OSTAȘUL I
Desigur!
OSTAȘUL II
Dar tu?
OSTAȘUL I
N-am ucis nici unul. Nu-mi place. N-am vrut eu singur!...
Rănit-am însă vro mie... Tu mă știi că-s cam voinic:
Tot răni de cele mai grele, de la cap pân' la buric...
OSTAȘUL II
Vezi, așa suntem noi, leșii!
OSTAȘUL I
Trăiască Țara Leșească!
Muscalul, de-ar fi cu dracul, tot nu-i chip s-o biruiască!...
OSTAȘUL III
Of!... Eu mă sfârșesc cu zile... și voi, ca niște nebuni,
Când nu tremurați în tufe, vă desfătați în minciuni!...
Ah! duceți-mă la doftor: încai moartea să mă scape...
(Câteșitrei ies la dreapta, pe când la stânga se arată Minski și Piotrowski.)
MINSKI
Uite, măi! Inima-n mine plesnește, gata să crape!...
Sângele mi se ridică și se suie în obraz
De ciudă, de-ntărâtare, de durere, de necaz!
Cum ți se pare, iubite? într-o tabără crăiască,
Tocmai în mijlocul nostru și-n țara noastră leșească,
Un străin, o venitură, un om fără căpătâi,
Un nătărău din Moldova să fie tot cel dintâi?
Pe când eu zac la o parte, lăsat fără nici o treabă,
Uitat ca o jucărie, ca un copil, ca o babă!
PIOTROWSKI
Ce vrei! Ut verum dicamus , mărturisește și tu
C-acest vir valachus este strenuissimus... Ca să vorbim drept
MINSKI
Ba nu!
Eu nu recunosc aceasta! Nu se cheamă vitejie
A nu se teme de moarte numai din obrăznicie!
Un nu știu cine ca dânsul, un mojic necunoscut,
Nu-i este iertat a face lucrurile ce-a făcut!
Să cuteze el s-apuce steagul muscălesc cel mare...
Aceasta m-aruncă-n friguri, în furie, în turbare!...
Să pătrunză chiar în cortul voievodului rusesc...
O! aceasta-i grozăvie! Sunt gata să-nnebunesc!
Spune singur tu, fârtate, dacă nu era mai bine
Niște astfel de izbânde să se fi făcut de tine?
Sau de-un altul orișicare... iar de mine mai ales!...
Spune, spune tu!...
PIOTROWSKI
Firește! Non est in dubio res.
Însă, carissim' amice , așa va fi totdauna
Că virtus nu-i alta-n lume decât prospera fortuna.
Răzvan e felix ad casunt ! Totu-i merge găitan!
E noroc. Venti faventes!
MINSKI
Tot Răzvan! Răzvan! Răzvan!
Tabăra leșească-ntreagă mi-l înalță și-l ridică,
Iar despre noi nu s-aude, nu se vorbește nimică!... Nu-i nici o îndoială
Dreptu-i oare, ca-ntr-o țară, în care eu sunt născut,
Un venetic fără nume să fie mai cunoscut?!...
Zici că-i noroc?... Nu-i aceasta!... Nici noroc, nici vitejie!
Este altceva, iubite, și-o să ți-o spun numai ție...
Eu sunt sigur ș-aș fi gata chiar să jur c-acest Răzvan
E frate...
PIOTROWSKI
Frate cu cine?
MINSKI
Cu...
PIOTROWSKI
Dic quaeso!
MINSKI
Cu Satan!
PIOTROWSKI
Ce spui, Domine mi Deus! ... Dar de-unde s-o știi aceasta?...
MINSKI
O vei ști și tu ca mine... Spune-mi, văzut-ai nevasta
Îmbrăcată bărbătește, haine negre, chip bălan,
Care întovărășește ne-ncetat pe-acest Răzvan? Spune, te rog
PIOTROWSKI
Am văzut-o... E frumoasă! Virgo facie concina,
Perdecora, pervenusta...
MINSKI
Ha, ha, ha! Asta-i pricina!
Răzvan zice că-i e soră, dar eu pot să-ți dovedesc
C-acea muiere-i chiar dracul, numai botu-i femeiesc!
Dânsa-i o fermecătoare ce cu farmecele sale
Are puterea pe-oricine să-ntunece, să-l înșale,
Să-i ia văzul, să-l orbească, să facă noaptea-n amiaz,
Încât s-o crezi că-i frumoasă și pe Răzvan că-i viteaz!...
PIOTROWSKI
Ce-i drept, Sanctissimus Thomas, in Summa Theologiae,
Firmat asemenea fapte, iar Petrus Hispanus scrie
Cum că femina și dracul sunt affines oarecum:
Dracul e foc, iar femeia iese dintr-însul ca fum...
MINSKI
Crede-mă c-acea muiere, orice-i spune, orice-i zice,
Orice-i vrea, e însuși dracul... Fecioară cu chip plăcut, minunată, foarte frumoasă
PIOTROWSKI
Taci, că, iată, vin aice
Alii duo Valachi , ce-i tot văd mai-mai de-un an
Conjunctissime vivendo nedespărțiți de Răzvan...
MINSKI
(privind în partea de unde vin Răzașul și Vulpoi)
Pha! Ce făpturi ciudate! Ce ființi nesuferite!
Ce mișcări respingătoare! Ce obrazuri necioplite!
Eu unul îți spui atâta că de-oi fi vrodată crai 
Lucrul este cu putință - ei bine, de trei ori vai
Ce legi aspre n-aș mai face, ca să dau peste hotară
Și să gonesc într-o clipă toți moldovenii afară!
Însă toți! Toți pân' la unul! Nici un om! Nici un picior!
Numai pe Răzvan, el singur, l-aș lăsa... ca să-l omor!
RĂZAȘUL
(cântând de departe)
Vom îmblăti la săcară
Până-n mândra primăvară
Ș-om ieși la codru iară,
În capătul șesului,
La marginea drumului,
În calea armeanului!
MINSKI
(dulce)
Să trăiți, voinici! 
VULPOI
Prea bine; mulțumim.
RĂZAȘUL
Și sănătate,
Căci în lume sănătatea e mai bună decât toate!
MINSKI
Mă prea bucură-ntâlnirea... Doream să vă văz de mult...
Eram să vă-ntreb un lucru...
RĂZAȘUL
De nu-i fi lung, eu te-ascult,
Fiindcă noi, moldovenii, știm așa că vorba lungă
E nebunie de creieri și sărăcie de pungă.
MINSKI
Aș dori s-aflu... Pe cinste, Răzvan al vostru mi-i drag,
Și... vorbind c-un oarecine... făcut-am un rămășag...
Ca să nu-l pierd... mă pricepeți... vreau să zic... îmi trebui mie...
În sfârșit, ce fel de slujbă sau ce fel de boierie
Va fi avut în Moldova viteazul cel strălucit,
Ostașul cel mai de frunte, bărbatul cel mai vestit,
Podoaba taberei noastre, un luceafăr, o minune!...
VULPOI
Drace! vrei numai atâta?...
RĂZAȘUL
Taci, Vulpoiule; nu-i spune...
VULPOI
(zâmbind)
Ba să-i spui! De ce să piarză săracul un rămășag?
Mai vârtos când știu acuma că Răzvan îi este drag!...
Învață dar de la mine că slujba ce-o avusese
În țara Moldovei este dintre cele mai alese;
O treaptă atât de naltă, încât era mititel
Boierul cel mai puternic când se punea lângă el...
PIOTROWSKI
Admirandum!
MINSKI
Dar ce slujbă? Cum se cheamă?
RĂZAȘUL
Măi, ți-ajungă!
Că ne-am înțeles odată de-a nu face vorbă lungă...
Sunt cam iute. Bagă sama!...
VULPOI
Las', Răzașule!... Eu vreau
La toate câte dorește să-i pot răspunde pe șleau.
Că doar nu ne cercetează cu vrun scop de răutate,
Mai cu samă când iubește pe Răzvan ca și pe-un frate... Este de admirat
Așadar, mă-ntrebi ce slujbă? Cum se cheamă?... Fel de fel!
Unii căpitan îi zice, alții-i zice vătășel...
Dar treapta-i mult mai de frunte, prin putere și simbrie,
De cum pe la voi aice este chiar o hătmănie!...
PIOTROWSKI
Capitaneus pedestris?
VULPOI
Ba și călare ades:
Pedestrime la strâmtoare și călărime la șes...
În codru se pedestrește, pe câmp încalecă iară:
Astfel este rânduiala oștilor la noi în țară...

* * * 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !