13.03.2017

RĂZVAN ȘI VIDRA (5)

de BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU.
CÂNTUL II - RĂZBUNAREA (continuare)

RĂZVAN
Băieți! Mergeți cu jupânul. Ați auzit ce poftește.
Simbria-i destul de bună: faceți treaba voinicește...
CIOBANUL
Sănătate, căpitane!...
GANEA
Niciodată n-oi uita
Slujbulița cea frumoasă ce-o mi-i face dumneata,
Și-ți făgăduiesc pe cinste că dacă din întâmplare
Vei fi prins de cârmuire, te scap eu din supărare:
Sunt cumnat cu pârcălabul, iar vornicii amândoi
Mi-s cam rude de departe...
RĂZVAN
Ciocoii sunt tot ciocoi!
(Către Răzașul, care vrea să plece cu ceilalți.)
Răzașule! mai așteaptă...
RĂZAȘUL
Poruncește!
RĂZVAN
(luându-l deoparte)
Cată bine.
De-i pricepe că miroasă...
RĂZAȘUL
A trădare? Las' pe mine!
RĂZVAN
Dar nu v-atingeți de Vidra... E femeie.
RĂZAȘUL
Chiar să vrei,
Răzașul nu se pogoară la bătaie cu femei!
(Ganea, Ciobanul și haiducii ies.)
RĂZVAN
Femeie! Precum pojarul se naște dintr-o scânteie,
Așa m-aprinde pe mine ciudata vorbă: femeie!...
Femeie! De când pe dânsa o făcuse Dumnezeu,
El nu mai face nimica, fermecat de lucrul său,
Și privind cu mulțumire la lumea cea zâmbitoare,
Zice: eu sunt rădăcină, dar femeia este floare!...
Femeie!... Și totuși, omul, de lăcomie târât,
Iubește nu pe femeie, ci auru-i cântărit!...
Pentru dânsul e femeie moșia cea măsurată,
O sculă prețeluită sau o pungă numărată!...
(Se aude afară glas strigând: „Răzvan! Răzvan!!“)
Mă cheamă?... Cine să fie?...
TĂNASE
(arătându-se dintr-o parte)
A! Iată că te-am găsit!
RĂZVAN
Stăi! Tu ești... Mi-aduc aminte... Ești acel nenorocit
Carele la Iași pe poduri oboseai strigând „jupâne“,
Pân' să capeți o lescaie sau o fărâmă de pâine!...
Te cunosc, deși de-atuncea trecut-a un veac întreg:
Trei ani cumpliți de robie...
TĂNASE
Robie? Nu te-nțeleg!
Te știam slobod, băiete; sprinten ca o rândunică;
Bătându-ți joc de necazuri... Zău! nu mai pricep nimică...
RĂZVAN
Da! O robie de spaimă, cum numai duhul cel rău,
De-ar putea să biruiască, ar robi pe Dumnezeu!
Fost-am șerb, fost-am în lanțuri, ș-acum inima-mi suspină
Întâlnindu-te pe tine, căci tu, tu ai fost pricină!...
TĂNASE
Eu?
RĂZVAN
Tu, moșule! Tu singur! Asta-n veci eu n-oi uita...
Ș-apoi iată-mă-s în codru, haiducind din vina ta;
Și mâini, de-mi va fi ursita să mor pe spânzurătoare,
Ți-o voi datora tot ție...
TĂNASE
(făcând semnul crucii)
Poznă!... Nu glumești tu oare?...
Să știu c-așa-i adevărul, o clipă n-aș zăbovi,
Dându-ți pieptul meu drept țintă, să te poftesc a lovi...
RĂZVAN
Tu! da, tu ești o unealtă a puterii fără nume,
Care țese nevăzută toate lucrurile-n lume,
Astfel c-ades muritorul, bun ca blândul mielușel,
Face rele peste rele, făr' s-o știe singur el!...
TĂNASE
Dar ce spui?...
RĂZVAN
Ți-aduci aminte nenorocita de pungă,
Din care luași un galbăn, zicându-mi c-o să-ți ajungă,
Că sunt mulți sărmani în țară, că nu-ți place de prisos,
Pe când se zbuciumă frații, simțind cuțitul la os?...
Moșule! Făcând aceasta, puteai să prevezi tu oare
C-o să mă cufunzi pe mine în robia-ngrozitoare?...
Ei bine! căzut în fiare pentr-un galbăn ce-a lipsit,
De primeai tu punga-întreagă, eu scăpam nepedepsit!...
Ha, ha, ha! Ș-apoi mai strige căpățânile-nțelepte
C-omul știe tot ce face, știe tot ce-o să-l aștepte,
Uitând c-un flutur de seară, ce trece repede-n zbor,
Este-n stare să răstoarne toată prevederea lor!...
O faptă cât de frumoasă, ca o floare cu otravă,
Tăinuiește câteodată pieirea cea mai grozavă!...
În sfârșit, tu ești pricină!...
TĂNASE
Dar de ce, copilul meu,
Să nu mă vestești în clipă, lăsându-mă-n locul tău
Însuși eu să-ncarc robia pe căruntețele mele,
Și scăpându-te pe tine, să port lanțuri cât de grele?...
Un țigan ce miluiește pe-un neputincios bătrân,
Zică tot ce-i place lumea, este chiar ca ș-un român...
RĂZVAN
Haide! Ce-a fost se trecuse... Spune-mi acuma, iubite,
De ce-ți târăști tu la codru oasele cele-nvechite?
Cum de ți-ai lăsat copiii?
TĂNASE
Ba copiii m-au lăsat.
RĂZVAN
Te-au lăsat? Nu-mi vine a crede!...
TĂNASE
Săracii au răposat.
În țara noastră cea mare și bogată, măi băiete,
Sunt români ce pier de foame! Sunt români ce mor de sete!...
Astfel în toată Moldova, păcătosului Tănas
Nici un sprijin, nici un razăm, nici un scut n-a mai rămas,
Decât numai să-și însemne pieptul cu cea sfântă cruce
Și zicându-și „Doamne-ajută!“m calea codrului s-apuce;
Căci de-o bucată de vreme, cerșitorind pe meidan,
Auzeam mereu tot vorbe de căpitanul Răzvan...
RĂZVAN
Cum? La Iași?...
TĂNASE
La Iași, băiete, se vorbește despre tine
Felurite verzi ș-uscate, câte nici în cap nu-ți vine!
Unii te laudă foarte, ca pe-un strălucit viteaz;
Alții, adică boierii, te sfâșie cu năcaz;
Iar țiganii tăi... iertare! O să-mi pui lacăt la limbă,
C-alta orice i-aș mai face, degeaba! tot nu se schimbă!...
RĂZVAN
Zi, moșule! Zi-nainte... Eu nu mă supăr de loc.
TĂNASE
Ei bine, țiganii zbiară că tu ești al lor proroc:
Tu o să-i scoți din cătușe, tu o să-i speli de păcate,
În tine-i toată nădejdea, fără tine nu-i dreptate;
O nebună de țigancă le-a spus c-a visat prin somn
Că tu o s-ajungi odată nu numai jude, ci domn!...
RĂZVAN
Ciudat!
TĂNASE
O blestemăție! Auzi cine să domnească!
Însuși dracul nu croiește minciună mai țigănească.
Dar nu-i vorba de țigancă... Apoi precum îți spusei,
Rămâind singur în lume, fără copilașii mei,
Fără milă și-ndurare, fără căpătâi și vatră,
Mai rău decât chiar țiganii ce colindează cu șatră,
M-am pus pe gânduri, băiete; gânditu-m-am, răzgândit,
Ș-acum iată-mă-s aicea, bucuros că te-am găsit...
M-am bătut cu multe litfe, care de care mai rele,
Ba leși, ba păgâni, ba unguri, ba frânci de-ai lui Despot.
Și ce-am învățat atuncea n-am uitat încă de tot...
Mă vezi prăpădit, dar altfel această mână secată
Tot ar mai putea trimite dușmanului o săgeată...
Decât să mor în orașe de cruzimea celor răi,
Mai bine voi în pădure prin mine să piară ei!...
O ființă cât de slabă sporește când își răzbună.
Încearcă-mă și pe mine... Sunt haiduc și pace bună!
RĂZVAN
Așa te vreau, moș Tănase! Ș-o să vezi peste puțin
C-orașu-i o lighioană și numai codru-i creștin...
În oraș totu-i robie; cel mai mic și cel mai mare,
Toți ca unul poartă lanțuri, toți ca unul gem în fiare;
Fiecare slugărește, și nici unul nu-i stăpân;
Însuși domnul cu rușine pleacă fruntea la păgân!...
Pe când aicea stejarul lîngă buruiană crește,
Dar fie cât de puternic, el pe dânsa n-o robește;
Iar sălbatecele fiare, ce flămânde rătăcesc,
Omoară sărmana jertfă pe care mi-o nemeresc,
Dar n-o-njugă cu năpaste, ca fiara cea omenească,
Care prada-i n-o ucide și n-o iartă să trăiască!...
În oraș totul se-ngroapă și putrezește de viu
În locuința-i îngustă și rece ca un sicriu,
Unde suflarea se curmă, unde văzduhul lipsește,
Unde cărămidă, lespezi, lut și piatră te-nvălește;
Pe când aicea verdeața ne ține loc de păreți,
Ne-acopere numai frunza și numai cerul măreț,
Iar jos s-așterne covorul, văpsit cu mii de văpsele,
Ce singură firea-l țese din ierburi și floricele!...
Lumea totuși de departe ne numește cu fiori
Ucigași, împușcă-n-lună, hoți, tâlhari, omorâtori...
O, nu, moșule! Nu crede! Așa fost-a totdauna
Că de cel gonit se leagă clevetirea și minciuna,
Precum mușchiul se lățește pe-un copaci pe care-l tai,
Și nu-l lasă pân' ce viermii nu-l prefac în putregai!
Săracul țăran ce-și pierde vitișoarele sau plugul,
Robul osândit ce fuge, blăstemând biciul și jugul,
Toți cei slabi, izbiți de soartă, de nevoi înconjurați,
Află-n codru mângâiere și ne dau nume de frați.
Când privești Moldova-ntreagă părăsită-n jaf și-n silă,
Pe cei buni în neputință, pe cei răi fără de milă,
Veneticul și păgânul, cel de neam și cel bogat,
Numai ei având dreptate și la vodă și la sfat,
Căciuliți de toată lumea, fără grijă de nimică...
O! atunce-ți pare bine când deodată se ridică
Spaima de haiduci în țară, născuți din al țării chin,
Precum o durere crudă naște-n piept câte-un suspin!
TĂNASE
Urmează, frate Răzvane! Mai vorbește! Mai vorbește!...
Focul cuvintelor tale m-alină, mă răcorește!
Sunt vorbe de sus, băiete, iar nu de-un om pământean...
O, Doamne! Să iasă tocmai dintr-o gură de țigan!...
VULPOI
(de departe)
Căpitane! Căpitane!
RĂZVAN
Ce veste?
VULPOI
(târând după dânsul pe Zbierea)
O caracudă!
Am pescuit-o acuma pe-uscat fără multă trudă...
RĂZVAN
Sbierea? În mâinile mele?
SBIEREA
Chiar Răzvan!... Vai!... Sunt topit!...
TĂNASE
Te cunosc și eu prea bine!
SBIEREA
(căzând în genunchi)
Și dumneata?... Am murit!...
Sfinte Petre!... Sfântă Ana!... Mucenice Spiridoane!...
Scăpați-mă de pieire!... O să vă dau trei icoane,
Tot d-aramă poleită cu aur... sau cu argint!...
VULPOI
Drace! Nu știam eu singur c-am pus mâna chiar pe-un sfânt!
L-am găsit în drum la stânga, într-o căruță stricată;
De gras ce-l vezi, de departe mi se păru că-i o roată;
Dar fiindcă vrea să fugă, îi dădui un bobârnac,
Și simții atunci de-aproape că-n roată-i ascuns un sac.
Deci acuma, căpitane, poți să-i dai răvaș la dracul,
Că tot ce-a fost bun într-însul nu mai este: iată sacul!...
SBIEREA
(frângându-și mâinile)
Taleri trei mii patru sute cincizeci și șapte ș-un ort!...
Sunt pierdut!... Preasfântă troiță! Maică Precistă!... Sunt mort!...
TĂNASE
Dați-mi cinevași o armă, căci poftesc cu pofta mare
Să-i număr, tot unul-unul, vro zece mii pe spinare!
RĂZVAN
Eu țigan, și iată cine se laudă că-i român...
Fraților! Priviți-l bine: eu sunt rob, dânsu-i stăpân!...
TOȚI
Stăpân?...
RĂZVAN
Boierule, scoală!... Nu-i frumos și nu-i cu cale
Să-ngenunchezi dinaintea unui rob al dumitale.
Jupânului, ce-i cu dreptul d-a ședea chiar în divan,
Nu se cade să se plece de frica unui țigan...
Scoală dar ca ș-altă dată, scuipă-mă și pălmuiește,
Că vodă nu-ți cere sama, și pravila nu te-oprește!
Scoală dar ca ș-altă dată, și pune pe-argații tăi
Ca să-mi dea și dânșii palme, ca să mă scuipe și ei!
Țara-ntreagă nu-i a voastră?... Codru sau oraș, ce-ți pasă?
Oricând ș-oriunde, jupâne, sunteți tot la voi acasă!...

* * * 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !