18.08.2019

ÎMPĂRATUL CIOC-DE-STURZ (2)

basm de FRAȚII GRIMM.


Cerşetorul îşi lua tânăra soţie de mână şi-o porniră, bătând drumurile pe jos. Şi când ajunseră ei într-o pădure mare, femeia îşi întrebă bărbatul:
– Pădurea asta mare,
A cui să fie oare?
Iar bărbatul îi răspunse:
– A lui Cioc-de-Sturz crai!
Şi-ar fi fost şi-a ta,
De bărbat dacă-l luai.
– Din cauza trufiei, dădui de năpastă,
Ce trai aş fi dus de-i eram azi nevastă!
Merseră ei ce mai merseră până ajunseră într-o luncă. Şi femeia întrebă iarăşi:
– Da’ lunca asta verde,
A cui să fie oare?
– A lui Cioc-de-Sturz crai.
Şi-ar fi fost şi-a ta,
De bărbat dacă-l luai.
– Din cauza trufiei, dădui de năpastă,
Ce trai aş fi dus de-i eram azi nevastă!
Mai merseră ei o vreme şi numai ce dădură de-un oraş mare. Femeia îl întrebă din nou pe cerşetor:
– Oraşul ăsta mare
Al cui să fie oare?
– Al lui Cioc-de-Sturz crai.
Şi-ar fi fost şi-al tău,
De bărbat dacă-l luai.
– Din cauza trufiei, dădui de năpastă,
Ce trai aş fi dus de-i eram azi nevastă!
– Nu-mi place defel, îi spuse mânios cântăreţul, să te tot aud tânguindu-te că n-ai pe altul de bărbat! Da’ ce, eu nu ţi-s potrivit, sunt de lepădat?!
În cele din urmă, poposiră la o colibă mititică, iar femeia întrebă:
– Vai, Doamne, cine-o locui în căscioară,
Că-i dărăpănată din cale-afară?!
Iar cântăreţul îi răspunse:
– Vrei să ştii cine? Până azi am stat eu singur în ea, dar de-acum încolo vom locui aici împreună.
Când dădură să intre, femeia fu nevoită să se aplece, atât era de scundă coliba.
– Dar unde-mi sunt slugile? întrebă ea.
– Care slugi? o luă la rost cerşetorul. De-acum înainte, tu singură va trebui să ai grijă de toate. Ia du-te imediat de aprinde focul şi pune apă la fiert, să-mi faci de mâncare. Nu mai pot de flămând şi ostenit ce sunt!
Dar fata de împărat nu se pricepea defel să aprindă focul şi nici să gătească, aşa că cerşetorul n-avu încotro şi fu nevoit să pună el mâna să facă toată treaba, ca să nu rămână flămând. Şi, mai brodind-o, mai poticnindu-se, nu se poate spune că n-a făcut o mâncare bunicică până la sfârşit…
După ce îmbucară ei puţinul pe care-l aveau, se culcară pe cuptor.

* * * 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !