17.04.2014

ȚIGANIADA sau Tabăra țiganilor de Ion Budai-Deleanu- Capitolul 2

CÂNTECUL II
(Capitolul 2)

Țiganii trimit la Vlad solie,
Să le scurte cale delungată.
Dar', întracea, cum pe dăscălie
Trebuiește-a să-arma ș-a să bate
Sfătuiesc. Pe Romica răpește
Cel rău, iar Parpangel pribegește.

16.04.2014

ȚIGANIADA sau Tabăra țiganilor de Ion Budai-Deleanu - Capitolul 1

CÂNTECUL I
(Capitolul 1)

Păn Vlad Vodă pe țigani armează,
Asupra lor Urgia-întărâtă
Pe Sătana, ce rău le urează,
Întracea luându-ș' de drum pită,
De la Flămânda pleacă voioasa

Țigănimea drept cătră-Inimoasa.

10.04.2014

ȚIGANIADA sau Tabăra țiganilor de Ion Budai-Deleanu - Prolog

ȚIGANIADA sau Tabăra țiganilor

POEMATION EROI CÓMICO-SATIRÍC
ALCĂTUIT ÎN DOAOSPRĂZECE CÂNTECE
DE LEONÀCHI DIANÈU
ÎMBOGĂȚIT CU MULTE ÎNSĂMNĂRI ȘI LUĂRI AMINTE CRITICE.
FILOSOFICE, ISTORICE, FILOLOGICE ȘI GRAMATICE, DE CĂTRĂ
MITRU PEREA ș-alții mai mulți in anul 1800.

PROLOG
Să fie preceput ș-alte neamuri a Europei prețul voroavei și dulceața graiurilor bine rânduită, adecă ritòrica și poesia, cum au înțălesu-o elinii și romanii, o! câți eròi slăviți să ar ivi dintre vàrvari, sau doară din cei ce să numea sălbateci, pe carii oameni luminați, lipsind, întru neamul lor și pe vremile când au trăit, un Omèr ș-un Virghil, vecinică i-au acoperit nepomenire. Ș-unde era Ector, cel a Troii naltă sprijană, și Ahil, tăria și zidul grecilor, de nu să ar fi născut cântărețul Omèr?