28.07.2019

PRIVIGHETOREA CEA CÂNTĂTOARE ȘI JUCĂUȘĂ (2)

BASM DE FRAȚII GRIMM.Cum păși pragul casei, prima ființă care-i ieși în față fu draga sa fetiță. Îi venea în întâmpinare, alergând... De îndată ce fu aproape de el, îl îmbrațișă și-l copleși cu sărutări. Ei, și nici nu vă mai spun câtă bucurie a fost pe ea, când a văzut privighetoarea cea cântătoare și jucăușă!...


Da vezi că taică-său n-avea inima să se bucure împreună cu dânsa, ci se puse pe plâns, zicându-i: 
-  Fetița mea dragă, scump mi-a fost dat să plătesc pasărea asta micuță!... Ca s-o pot dobândi, i-am făgăduit unui leu sălbatic c-o să i te dau, și tare mi-e teamă c-o să te sfâșie în bucăți și-o să te mănânce de vei ajunge în vizuina lui...
Îi povesti apoi de-a fir-a-păr toată tărășenia și-o rugă cu lacrimi fierbinți să nu se ducă cumva în pădure, întâmplă-se orice s-ar întâmpla.
Dar vezi că fata nu putea să-l lase pe taică-său să-și calce cuvântul! Îl mângâie, ca să-i mai ogoiască durerea, și-i zise:
-  Draga tată, odată ce ți-ai dat cuvântul, trebuie să mă dai leului!... Uite, o să mă duc singură în pădure și trag nădejdea c-o să știu cum să-l îmblânzesc! Așa că nu-mi duce prea tare grija... O să vezi matale de nu m-oi întoarce acasă nevătămată!...
A doua zi, fata îl rugă pe taică-său s-o îndrepte pe drumul cel mai scurt, și-o porni fără frică spre pădurea unde-și avea leul sălașul.
Vezi însă că leul ăsta nu era leu adevărat, ci un fecior de crai, care fusese vrăjit să se prefaca într-o asemenea fiară. ...Și nu era leu toată vremea. Ziua avea înfățișare de leu ca și toți slujitorii lui, iar de cum venea noap­tea își recăpătau cu toții chipul lor omenesc. Când ajunse fata în grădina palatului, un ciopor de lei îi veni în preajmă, primind-o cu prietenie, și-o duseră la stăpânul lor. De îndată ce se lăsă noaptea, leul se făcu iarăși om, și-n fața fetei stătea acum un flăcău chipeș și frumos, nevoie mare. Și cum se plăcură dintru început, nu mai trecură zile multe și se prăznui o nuntă ca-n povești. Și pot să vă spun că așa fericiți trăiau împreună, că toate vietățile codrului le jinduiau feri­cirea. Ziua, cei doi dormeau, iar noaptea erau treji, căci abia atunci își trăiau adevărata viață... Și-ntr-una din aceste nopți, feciorul de crai îi zise nevesti-si:
- Află că mâine e-o mare petrecere în casa tatălui tău! Și știi care-i pricina? Se mărită soru-ta cea mare. Dacă dorești să iei și tu parte la praznic, du-te, că eu te las cu dragă inima! Leii mei te-or conduce până acolo și când o fi să te-ntorci, trimite-mi din vreme o veste, ca să ți-i pot trimite iar.
Fata se gândi ce se gândi și până la urmă se hotărî să plece acasă, că o ardea dorul dupa taică-său. Leii o însoțiră pe tot drumul și după aceea se înturnară la stăpânul lor. Ei, ce să vă mai spun eu dumneavoastră, că vă-nchipuiți singuri!... Când a pășit fata pragul casei, parca ar fi coborât însuși soarele din înalt, așa li s-a prut tuturor... Și erau bucuroși la culme, că până atunci o crezuseră moartă, sfâșiată de leu... Fata le povesti cu șart totul, și-n cuvinte pline de încântare le arătă cât de frumos era tânărul crai și cât de fericiți trăiau împre­ună.
A rămas fata acasă cât timp s-a ținut nunta, că s-a-ntins petrecerea pe vreo șapte zile încheiate, și după aceea s-a reîntors în pădure, la soțul ei.
Când urma să se mărite soru-sa cea mijlocie, fata fu poftită iarăși la praznic. Ea îi zise tânărului crai:
- De astă dată nu mă mai trage inima să merg sin­gură, rogu-te să mă însoțești!
Craiul n-ar fi avut nimic împotriva acestei dorințe, dar o lămuri că l-ar paște o mare primejdie dac-ar pleca de-acasă. Că de l-ar atinge la nuntă raza pe care-o aruncă o lumânare aprinsă, pe loc s-ar preface într-un porum­bel. Și șapte ani încheiați i-ar fi dat să zboare în lumea largă, cu ceilalți porumbei. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !