05.06.2017

DESPOT VODĂ (11)

de VASILE ALECSANDRI
ACTUL II

SCENA IX

Cei dinainte, DESPOT
MOȚOC
Iată-l!
BOIERII
(sculându-se)
Despot?
MOȚOC
Despot!
(Tomșa se ridică indignat, răsturnând jilțul său.)
TOMȘA
Un bizantin!
Un grec!... Ce! oare-n țară nu crește decât spin?
Ce! tot pământul nostru e în așa sterpire,
Și neamul nostru ager e în așa-njosire
Cât pe moșia noastră să nu găsim un pom
Și pentru tronul țării să nu găsim un om!
Unde-am ajuns, o! Doamne? Ce ți-am greșit noi ție
Ca un boier de-ai țării, un moldovan să vie
C-un zvânturat de mână, să ni-l arunce-aici
Ca domn, cum se aruncă pomana la calici!
Rușine, fărdelege, batjocură, trădare!
MOȚOC
Minți, Tomșo!
TOMȘA
O! Moțoace, mă jur: păcatul mare
Că n-ai intrat, bătrâne, de viu chiar în mormânt
C-un ceas mai înainte de-a zice-acest cuvânt!
Vrei greci tu la domnie?... deci sufletu-ți răspundă
De răul care-n țară prin greci o să pătrundă?
MOȚOC
(stăpânindu-se)
Tu aiurești, sărmane... Eu nu-s hain, nebun,
Când vi-l aduc pe Despot și domn eu vi-l propun.
Mi-e inima amară precum îți e și ție
De a vedea Moldova un cuib de anarhie
În care tot smintitul se crede-un om prădat
Când vede tronul țării de altul ocupat.
Mi-e inima atinsă de-a morții grea lovire
De a vedea Moldova un câmp de jefuire
Pe care toți aleargă turbați, neodihniți,
Ca să ajungă tronul din care-s îmbrânciți.
Au ochi ca să nu vadă, urechi să nu audă,
Căci inima lor stearpă cu cârtița e rudă,
Și toți vecinii, dușmani acestei mândre țări,
Gătesc a ei cădere prin chiar ai săi boieri,
Hrănind în al lor suflet o poftă de domnie
Ce-aduce lor pieire și țării calicie.
Destul!... vreau pace-n țară domnind sub cer senin,
Și iată de ce, Tomșo, propun un domn străin.
TOMȘA
Cuvântul tău, Moțoace, mai rău te osândește,
El laudă străinul și neamul tău hulește!
(Despot înaintează cu multă demnitate.)
DESPOT
(grav)
Viteze Tomșa!... Despot, de tine-aici respins,
Respectă tulburarea din sufletu-ți aprins,
Și-n tine el admiră virtutea strămoșească
Ce vrea coroana țării pe-o frunte românească,
Dar dacă prin mânie acum n-ai fi orbit,
De-ai fi, cum se cuvine, cu gândul liniștit,
Ai înțelege, Tomșa, că naștere și nume
Sunt jocuri de-ale soartei care domnește-n lume.
Nu, Tomșa, nu e locul ce face pe-un bărbat
Străin sau fiu al țării, om rău sau lăudat,
Căci omul mare-n suflet, moșnean, străin el fie,
În suflet poartă lumea întreagă drept moșie!
Nu, Tomșa, nu-i cu dreptul de-a zice că-i străin
Acel care dorește la toți noroc deplin
Și care pentru țara ce l-a priimit cu bine
E gata să jertfească tot sângele din sine.
Străin este acela crunt, orb, nelegiuit,
Ce-nfinge-n rana țării cuțitul otrăvit!
Străin este acela ce, orice nume poartă,
Nu-i pasă de-a lui țară chiar de-ar vedea-o moartă!
Nu dar eu, văr cu Doamna, străin aice sunt,
Ci Lăpușneanu, dușman acestui drag pământ!
HARNOV
Jos Lăpușneanu!
STROICI
Moarte hainului!
TOROIPAN
Sfârșească
Și viața-i și domnia!
HARNOV
Și Despot să trăiască!
BOIERII
(afară de Tomșa)
Dar, dar!
TOMȘA
(către cer)
Sunt orbi, o! Doamne, din cer nu-i asculta!
DESPOT
Boieri, recunoștința...
TOMȘA
Recunoștința ta?
Pe cine vrei să-ntuneci?... Cum noi s-avem credință
În vorbele-ți viclene ș-a ta recunoștință
Când tu, chiar văr cu Doamna, fățarnic ca un hoț,
Vrei să răstorni din culme pe ea și pe-al ei soț?
A! șarpe, vrei să luneci sub mantia domnească?
În lături!
DESPOT
Lăpușneanu a vrut să m-otrăvească!
În cupa lui perfidă eu moartea am băut
Și, făr-a mea ispită, de mult aș fi pierdut.
El vrea a mea pieire?... deci gheară pentru gheară!
El zice: piară Despot!...! eu, Lăpușneanu piară!
MOȚOC
Se va-mplini cuvântu-ți, poporul e cu noi.
TOMȘA
Cu voi poporul?... fie!... eu nu mai sunt cu voi!
Mă duc, vă las orbirii, las țara-n seama voastră.
Să dați seama de dânsa!
(Trece măreț pe dinaintea boierilor și se îndreaptă spre ușa din fund.)
DESPOT
Ești dar în contra noastră?
Boieri, Tomșa ne lasă... El are-ntru nimic
Lui Vodă să ne vândă.
TOMȘA
(cu dispreț)
Pribeag cu suflet mic!...
Românul viețuiește și moare, când se jură,
Cu arma albă-n mână, nu cu trădarea-n gură.
Învață de la dânșii a fi român de poți.
Boieri! gândiți la muma ce v-a născut pe toți!
(Iese. Boierii rămân pe gânduri. Despot și Moțoc grăiesc încet deoparte.)

* * *

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !