03.06.2017

DESPOT VODĂ (10)

de VASILE ALECSANDRI
Urmare la Despot Vodă (9)
ACTUL II

SCENA VII

MOȚOC, DESPOT
MOȚOC
Acum suntem noi singuri!... să ne privim în față.
Norocul, știi, atârnă de la un fir de ață
Slab omului nemernic, bun celui iscusit
Și tare ca odgonul pentru cel hotărât.
Despot! a sosit timpul ca să cercăm norocul
Noi doi!... cu sumeție în vânt s-aprindem focul.
Te uită drept în ochii-mi și-mi spune: Ești bărbat
În stare să-nfrunți moartea cu gând nestrămutat?
Ești om în stare-a merge de-a drept către mărire
Pe margini de prăpăstii călcând făr-oțerire?
DESPOT
Sunt!... tron sau moarte!... Iată deviza ce-am înscris
În falnicul meu suflet, în pieptul meu decis.
Venit-am în Moldova cu gândul și cu planul
Din scaunul domniei s-alung pe Lăpușneanul
Și de pe ai săi umeri hlamida să smuncesc.
Sunt gata!
MOȚOC
Gata?
DESPOT
Gata să mor sau să domnesc.
MOȚOC
Bine... Acuma, Despot, mă lasă... timpul trece...
De-a țării boierime cei mai fruntași, vro zece,
Aici au să s-adune spre a ne concerta.
(Îl conduce până la ușa din dreapta și-i dă mâna.)
Dea Domnul să-ți pot zice curând: Măria-ta!
MOȚOC
(singur)
Moțoace, vâlva lumii e râu cu nalte maluri...
Faci bine, nu faci bine să te azvârli în valuri?
Și oare căzând tronul pe mâna lui Despot,
Nu ar cădea și țara cu-ai săi boieri, cu tot?
(Stă pe gânduri.)
Oricare înălțime sub cer se prăbușește,
Tot surpă și doboară ce-n cale-i întâlnește...
Gândește-te, Moțoace... (Hotărât.) A! fie cum va fi.
Nu are parte cine nu știe-a se jertfi.
(Ușile din fund se deschid.)
Dar vin boierii... Iată-i!... La lucru-acum, Moțoace.

SCENA VIII

MOȚOC, TOMȘA, HARNOV, SPANCIOC, STROICI, TOROIPAN
(și alți cinci boieri intră prin fund, dau mâna cu Moțoc și merg de se așează împrejurul mesei; Tomșa în capătul din stânga, Moțoc în capătul din dreapta)
MOȚOC
Poftim, boieri, prieteni! poftim, veniți încoace
Și v-așezați pe jilțuri ca sfetnici înțelepți,
Pe cât viteji la lupte, pe-atât la cuget drepți.
STROICI
Dar unde-i Despot, tovarășul semeț
Ce a mirat orașul ca neaoș călăreț?
Noi l-am văzut călare pe zmeul arăpesc
Zburând cum zboară văzul din ochiul omenesc,
Și sub fereastra Doamnei, venită ca să-l vadă,
Silind să steie iapa și pe genunchi să cadă,
Apoi sărind cu dânsa trei buți de Odobești
Sub ochii cei de pardos, sub ochii lăpușnești.
SPANCIOC
Se zice că în vreme ce gloata striga ura,
De ciudă Lăpușneanu cumplit își mușca gura.
El s-aștepta ca Despot, slăbind ca un mișel
Cu iapa s-o pățească cum a pățit-o el.
STROICI
Doar un fecior ca dânsul de zmei grijă nu are.
Voinic e din picioare, voinic și de călare.
TOROIPAN
Așa-i și precât Despot pe cal e îndrăzneț,
E și armaș de frunte.
HARNOV
(cu entuziasm comic)
Sumeț... măreț... isteț!
UN BOIER
Și e mintos.
ALTUL
Și darnic.
ALTUL
Și de înaltă viță.
ALTUL
Stejarul bun și trainic dă trainică mlădiță.
MOȚOC
Boieri, îmi pare bine că vă aud pe rând
Pe Despot, al meu oaspe, cu toții lăudând,
Fiind de lumea-ntreagă iubit, aprețuit,
Căci am o bună veste cu voi de-mpărtășit...
Cu fiica mea, cu Ana, vrea Despot să se-nsoare.
HARNOV
(lingușind)
Pereche minunată!... Ea lună și el soare!
Și când e cununia?
MOȚOC
Când? Voi sunteți chemați
A hotărî și ziua și...
TOȚI
Noi?
MOȚOC
Voi!... ascultați:
Ne-am plâns în multe rânduri de Vodă... măcelarul,
Și-n orice întâlnire ne-am revărsat amarul
Prin vorbe și blestemuri întocmai ca muieri.
Ba Lăpușneanu-i aprig și rău pentru boieri,
Ba Lăpușneanu-i tiran, ba-i fiară făr’ de nume,
Ba-i hoț, călău, urgelnic, ba-i ciumă pentru lume.
Așa-i?
BOIERII
Așa!
MOȚOC
Ei bine, ce suntem noi aici?
Stăpâni pe soarta noastră, sau robi plecați sub bici,
Ca, fără de păsare și fără sânge-n vine,
Noi să răbdăm pe tronul acestei țări, pe cine?
Pe-un tiran, un fățarnic, o ciumă, un viclean,
Un dușman al Moldovei, un hoț, un Lăpușnean?
Răspundeți: se cuvine ca noi să fim o turmă
Și el cu ghioaga-n mână de noi să râdă-n urmă?
BOIERII
Nu, nu!
MOȚOC
Ce dar să facem?
STROICI
Din tron să-l răsturnăm!
MOȚOC
Jurați pe cea icoană că vreți?...
BOIERII
(se scoală și întind mâinile spre icoană)
Jurăm, jurăm!
MOȚOC
Jurați, boieri, că-n ceasul când eu v-oi da de știre,
Voi veți sări la goană cu toți într-o unire?
BOIERII
Jurăm!
MOȚOC
(către cer)
Atotputernic! Tu, Doamne, sfânt, sfânt, sfânt!
Primește la altaru-ți al nostru jurământ.
Și pentru-al țării bine din cer ne luminează
Și inimile noastre acum le-mbărbătează!
BOIERII
Amin!
(Se pun iar pe jilțurile lor.)
SPANCIOC
Amin, dar!... însă întreb iar pe Moțoc:
Dând jos pe Lăpușneanu, urcăm pe cine-n loc?
MOȚOC
Pe-un om viteaz și darnic, de viță strălucită,
Armaș, călăreț ager, cu minte iscusită,
Precum ați spus-o însuși... Pe-un om ce-au învățat
De la-mpărații lumii a fi chiar împărat;
Pe-un om ce are dreptul la tron ca să aspire
Și prin iubirea noastră și prin a lui rudire.
SPANCIOC
Dar unde-i?
(Moțoc se duce la ușa din dreapta, o deschide și aduce pe Despot.)

* * *

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !