27.05.2017

DESPOT-VODĂ (8)

de VASILE ALECSANDRI
Urmare la Despot Vodă (7)

ACTUL II

SCENA III
ANA, MAICA FEVRONIA (intră prin stânga)
MAICA
Și Vodă a fost vesel, zici tu, ca niciodată?
ANA
Dar!... cât a ținut masa, cu fruntea-nseninată
Măria sa pe Despot zâmbind l-a ascultat...
Era cu Vodă-n față la masă așezat,
Plăcut, isteț la vorbă, purtând mărirea-n sine
Sub haina spaniolească ce-l prinde-atât de bine!
Încât, zău, de m-ai crede, maicuță, între noi,
Adevăratul Vodă părea dintre-amândoi
El, Despot!... Lângă dânsul, la spate, în picioare
Sta Toma, vel-paharnic, ținând două ulcioare
Din care-i dregea singur vin dulce în pahar,
Făcând turcești talâmuri, cât poate un bulgar.
MAICA
Dar spune-mi: Doamna, Doamna era și ea voioasă?
ANA
Voioasă, fericită, la față luminoasă,
Căci ea vedea pe Vodă prin Despot fermecat
Și pe-al ei văr, pe Despot, de lume admirat.
MAICA
(zâmbind)
De lume și... de tine?
ANA
(exaltându-se)
Și cum să nu-l admire?
El ne-a făcut de viața-i o lungă povestire,
O halima întreagă și plină de minuni
Ca cele de pe timpul vitejilor străbuni.
Ne-a spus a sale lupte și trecerile sale
Prin câmpuri sângeroase, prin curți imperiale,
Când simplu om de oaste, când prinț adevărat,
Recunoscut de Carol, augustul împărat.
Ne-a spus cum el, viteazul, a risipit îndată
Cu cavalerii negri a frâncilor armată
La Renti, Valenciena, Hezdin și Teruan
Sub contele de Schwarzburg, vestitul căpitan;
Și ce-a vorbit cu-a lumii puternică treime,
Regi, filozofi și Papă... și altele-o mulțime.
Apoi ne-a spus de țărmuri scăldate-n aer cald
Ce sunt cu drag încinse de-o mare de smarald
Și au fructe de aur, și zile-n veci frumoase,
Și nopți de încântare ca ziua luminoase.
Ah! ce să-ți zic, maicuță?... Mesenii încântați
Rămas-au, ascultându-l, flămânzi și însetați,
Atât era de vie și de atrăgătoare
Vorbirea lui!
MAICA
Nepoată, aș pune o prinsoare
Că dintre toți mesenii cel mai cu drag răpit
Ai fost tu, Anicuța.
ANA
(uimită)
Eu?
MAICA
Tu... vezi? te-ai roșit...
Ascultă-mă, copilă: Tu ești o dulce floare
Ce n-a văzut sub ceruri decât zile cu soare
Și nici măcar visează de zilele cu nori
Amare, furtunoase, cumplite pentru flori.
Alină, înfrânează a ta închipuire,
C-ades ne rătăcește a inimii pornire
Și când, din fermecare cercăm să revenim,
În brațele durerii cuprinse ne găsim.
Nu zic că Despot este om rău... Doamne ferește!
El e creștin, se-nchină, pe Dumnezeu slăvește
Și mie totdeauna mâna-mi sărută, dar,
Ca să nu-ți fie lipsă dumnezeiescul har,
Gândește, copiliță cu blândă inimioară,
Că pasărea ce cântă e pasăre ce zboară.
Străin e Despot...
ANA
(repede)
Despot?... ah! maică, nu-i străin.
E văr cu Doamna noastră, e conte palatin,
E cavaler de aur, e prinț de la Elada,
Distins de Papa-n Roma, de Carol în Grenada
Și de al meu părinte, iubit... într-un cuvânt,
El e oaspele nostru ș-un oaspe... știi că-i sfânt.
MAICA
Sfânt, sfânt, nu totdeauna. (În parte.) Curată nebunie,
Cu fată mare-n casă asemene-ospeție.
(Tare.) Ah! scumpă nepoțică, tu faci un vis frumos,
Dar visul...
(Zgomot de glasuri în curte.)
ANA
(alergând la fereastră)
Ce s-aude? ce zgomot?
MAICA
Unde?
ANA
Jos.
Privește ici în curte.
MAICA
(apropiindu-se de Ana)
Ce?
ANA
O mulțime mare
Se uită-n fund spre poartă cu spaimă și mirare.
MAICA
Ce-i oare?... Vai de mine!... o fi iar vreun bunt?
ANA
Ba nu; în depărtare nu vezi lucind un punt?
El vine și tot crește... dar e un om călare...
Ce văd?... e însuși Despot!... Ah! Doamne, sare, sare
Chiar peste zidul curții!...
MAICA
(speriată)
Sărmanul!... s-a zdrobit?
ANA
(veselă)
Ba nicidecum.
MAICA
Nu?
ANA
Iată-l... în loc el a oprit
Fugarul alb de spume și, vesel, cu mândrie,
Se-nchină-n dreapta,-n stânga, la toți zâmbind, și... mie!
Ah! pare că-i un rege!
MAICA
Fugi, dragă, din ferești.
Nu stă o fată mare în ochii bărbătești.
(Glasuri zgomotoase afară.)
GLASURI
Ura! — Trăiască Despot! — Frumos viteaz el este! —
Să juri că-i Sfântul Gheorghe!— Chiar zmeul din poveste!
DESPOT
(sub ferești, în curte.)
Na, oameni buni! Voi astăzi să beți în cinstea mea,
Și-n sănătatea Doamnei să beți!
GLASURI
Vom bea, vom bea,
Ura!
MAICA
Fugi din fereastă, fugi... Despot intră-n casă.
Hai în camara noastră.
ANA
Ba, vină lângă masă.
(Merg de se pun pe jilțuri lângă măsuța din dreapta)

* * *

Urmează Despot Vodă (9)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !