15.04.2017

RĂZVAN ȘI VIDRA (14)

de BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU.
CÂNTUL V - MĂRIREA

„Așa s-a plătit și lui Răzvan răul ce-i făcuse și el lui Aron-vodă...“
Miron Costin, cap. II
FEȚELE :
RĂZVAN, hatman moldovenesc
VIDRA
RĂZAȘUL
BAȘOTĂ
TĂNASE
VULPOI
SBIEREA
ȘOLTUZUL
UN COPIL, MAI MULȚI CĂPITANI ȘI TÂRGOVEȚI.
Palatul lui Răzvan la Iași.
(Răzașul șade gânditor, fluierând o doină, cu capul plecat pe mână. Afară se aud din depărtare împușcături de tun.)
VULPOI
(intrând)
Bună ziua, căpitane!
RĂZAȘUL
Ziua rea, nu ziua bună!
Unde vezi tu bunătate, când tot fulgeră și tună?
Măi, Vulpoiule, nu-i bine...
VULPOI
Te prea poftesc mai întăi
Să te-nveți a nu-mi mai zice nici „Vulpoiule“, nici „măi“!
Sunt căpitan ca și tine, și nu-s căpitan degeaba:
Te rog dar să-mi zici de-acuma: „căpitane“...
RĂZAȘUL
Mare treabă!
Nu cumva să-ți zic „jupâne“, sau „boierule“? Ce spui!?
Mai așteaptă! Deocamdată, pune-ți, dragă, pofta-n cui!...
Leahul ne trimite-ntruna ghiulele peste ghiulele,
Noi stăm închiși în cetate ca dobitocul în piele,
Merinda se-mpuținează, iarbă de pușcă mă tem
Că peste două-trei zile de leac n-o să mai avem,
Și tu te gândești acuma, moară stricată! dihane!
A da lege și poruncă ca eu să-ți zic: „căpitane“?...
VULPOI
Te sperie leahul?... Asta-i?... Apoi pe pace să fii.
Noi ne-am înfrățit cu dânșii.
RĂZAȘUL
Dar tu de unde o știi?...
VULPOI
Drace! Vulpoi ce nu știe? Ascultă, să-ți spui pe față,
Măria-sa Aron-vodă trimis-a azi-dimineață
Chiar pe Bașotă vatavul drept la hatmanul leșesc...
RĂZAȘUL
Și crezi tu?...
VULPOI
Cu bună samă! Nicidecum nu mă-ndoiesc!...
Leșii sunt gata la pace... Vrei dovezi? Ei bine, iată!...
Dintâi cetatea Sucevei nu s-a luat niciodată
Și, prin urmare, nici astăzi nu se ia așa ușor;
Apoi Bașotă vatavul e un faimos vorbitor
Și deci, îndrugând la fleacuri, pe leși o să-i amețească,
Că-i știut ce fel de poamă-i înțelepciunea leșească;
În sfârșit, dușmanul vede că nu-i glumă cu Răzvan,
Cunoscându-l din aproape că-i suflet de hoțoman!...
Așadar, la dracu lupta, ducă-se naibei vrăjmașul,
Târgu-i rupt, pacea-i făcută, n-ar strica nici aldămașul;
Crâșmăreasa nu-i departe: o măsură, doi șalăi,
Cotnar din via domnească...
RĂZAȘUL
Măi Vulpoiule...
VULPOI
Iar „măi“?
Nu poți să zici „căpitane“?... Zău c-o s-ajungă la ceartă!...
RĂZAȘUL
Bre, n-am văzut pân-acuma o făptură mai deșartă,
Trăsni-te-ar căpitănia, căpitane mare fleac!
Sunt sute de semne rele, iar bune nu-s nici de leac.
Hatmanul nostru, de pildă, când intră, când vrea să iasă...
Mereu se tot poticnește, intrând și ieșind din casă...
VULPOI
Dec! Astea sunt semne bune!
RĂZAȘUL
Semne bune?
VULPOI
Negreșit!
Este rău când omul cade, iar nu când s-a poticnit...
RĂZAȘUL
Vezi că ș-altceva mai este...
VULPOI
Orișicâte mi s-ar spune,
Tălmăcind cum se cuvine, toate semnele sunt bune!
TĂNASE
(intrând)
O veste, copii!... O veste!...
VULPOI
Căpitani, iar nu copii!
Te rog, căpitan Tănase, ca și dumneata s-o știi...
Am ajuns și eu odată să fiu un obraz în lume,
Și tocmai acuma nimeni nu vrea să-mi zică pe nume!...
RĂZAȘUL
Ce veste?
TĂNASE
O veste mare. Vatav Bașotă-n sfârșit
Împacă treaba cu leșii, și domnul a iscălit...
Avem pace chiar la vreme: ne lipseau hrana și pravul,
Nu era chip a mai merge...
VULPOI
Isteț mai e și vatavul!
RĂZAȘUL
Cu leșii?... Asta-i nimică!... Mai este turc și tătar...
VULPOI
Haida-de! Ei sunt departe... Grijă le porți în zadar...
TĂNASE
Ba nu-i vorbă că-s departe; dar leșii se-ndatorează
A ne tocmi și cu dânșii...
RĂZAȘUL
Cine-i nebun ca să-i crează!
(Afară se aud strigăte: „Să trăiască Aron-vodă“.)
VULPOI
Aron-vodă să trăiască... Auziți ce chiu? ce zvon?
Mult mai iubește norodul pe măria-sa Aron!
TĂNASE
Adică, orice s-ar zice, e un vodă cumsecade:
Pe sărăcimea o cruță, pe cei cu caftan îi rade,
Iar nu lasă pe ciocoiul, fără fund și fără dop,
Să despoaie toată țara, cum făcea Petrea cel Șchiop!...
Însă nu-i lucru temeinic a norodului strigare.
Sunt bătrân. Văzui cam multe... Strigau alții și mai tare:
„Să trăiască Lăpușneanul“, și-l vicleniră urât:
„Despot-vodă să trăiască“, ș-apoi mi l-au omorât;
„Să trăiască Ștefan Tomșa“, și-l goniră ca pe-un câine;
„Ioan-vodă să trăiască“, și-l dete-n gheare păgâne...
Într-o clipă Lăpușneanul, Tomșa, Despot și Ion
Fură jos și jos dodată... Vai și de vodă Aron!
Una crede ș-alta spune, iar face din zăpăcire
Necrezute și nespuse: așa-i românul din fire.
RĂZAȘUL
Bine-ar fi s-avem odihnă! După ce de la divan
Mi-am câștigat judecata mulțumită lui Răzvan,
Cum aș mai zbura, bădiță, să-mi mai văz de răzășie!...
VULPOI
Nu-ți este greu, căpitane, ca să spui o nerozie?
Eu, unul, din ziulica de când m-am căpitănit,
Uitat-am nu răzășia, ci chiar codrul înverzit!...
Ș-aice-s ca și-n pădure, având puterea de-a face,
Fără frică de pedeapsă, tot ce vreau și tot ce-mi place.
Neghiobii, ce nu m-ascultă, stau la pândă de-i ochesc,
Apoi mi-i iau la bătaie, mi-i închid și mi-i globesc...
Suntem oameni, căpitane, pentru cari totul e lesne,
Căci lumea cea mai măruntă nu ne-ajunge nici la glezne.
Venit-a apa la moară! Vom măcina cât putem:
Să ne folosim de timpuri când alții de noi se tem!...
Ce să te mai plângi atâta pentr-un pai de răzășie,
Când acuma țara-ntreagă e pentru noi o moșie!...
RĂZVAN
(intră foarte tulburat)
Bine că sunteți aice!... Unde-i Vidra? Ascultați!...
Mergeți... Pe toți căpitanii pe dată să mi-i chemați!...
Eu v-am fost ca ș-un părinte!... Adunați-i mai în pripă!...
Timpul zboară... Mai degrabă!... Într-o clipă! într-o clipă!...
(Iese prin ușa din stânga.)
VULPOI
Ha, ha! Înțeles-ați oare vrun singur cuvânt măcar?
Mă tem că hatmanul nostru e cu trei roate la car....
RĂZAȘUL
Ce-ți spuneam eu dineoară? Tot la vorba ceea vine:
Poticneala-i mare lucru... Măi Vulpoiule, nu-i bine!...
VULPOI
(furios)
Măi? Iar măi?...
TĂNASE
Noi pierdem vremea, tot la fleacuri înșirând!...
Haidem! Pe toți căpitanii să-i adunăm mai curând,
Hatmanul știe ce face. El învață, el răspunde.
Este datoria noastră ca să-l ajutăm oriunde...
Eu știu că-n țara Moldovei unul e Răzvan, mă jur!
Păcat că-i țigan... La dracu!... Ăsta-i singuru-i cusur!
(Ies toți prin ușa din fund, pe când prin cea din stânga intră Răzvan și Vidra.)
RĂZVAN
Da! S-au împăcat cu leșii...
VIDRA
Și cu păgânii?...
RĂZVAN
Firește!
VIDRA
Trebuia tu să-i dai sfaturi...
RĂZVAN
De la mine nu primește...
Atâta-i mai rău! Iubito, cată drept în ochii mei!
Drept!... Așa!... Spune-mi, acuma, nu citești nimic în ei?...
VIDRA
(cu nedumerire)
Sunt tulburi...
RĂZVAN
Tulburi? Atâta?... Foarte bine! Vrea să zică,
Nici Aron-vodă în ochii-mi n-a putut citi nimică...
Ochii mi-au fost cu credință...
(Strângând pumnii și cu un glas înecat.) Vidro! Vidro!... Eu voiesc
Negreșit una din două: sau moarte, ori să domnesc!
VIDRA
Asta-i și dorința Vidrei... Însă trebui amânată...
Nu-i timp...
RĂZVAN
Astăzi, astăzi, astăzi; sau astăzi, ori niciodată!
Aron se-mpacă cu leșii, și cu ajutorul lor
Se-ntărește la domnie, pe când eu sughiț și mor!
Prin dușmani să mă slăvească, iar slava duce la toate!...
Aron se-mpacă cu leșii... Fără nume, fără tron,
Ce fac eu?... Răspunde-mi, Vidro!... Așadară, jos Aron!...

* * * 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !