10.04.2017

RĂZVAN ȘI VIDRA (13)

de BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU.
CÂNTUL IV - ÎNCĂ UN PAS (continuare)

RĂZVAN
(după o tăcere)
Hatmane prealuminate! În Biblie ai citit
Că Faraon din Eghipet s-a-nfundat cu păcătoșii
Din voia dumnezeiască în undele Mării Roșii?
HATMANUL
Dar ce-nsemnează-ntrebarea?
RĂZVAN
Astfel pieri Faraon;
Puțini dintr-ai săi scăpară din acel grozav canon;
Totuși, o altă pedeapsă de la urgia cerească,
O pedeapsă și mai crudă a trebuit să primească.
Dumnezeu îi osândise, în urma celui potop,
Mii de veacuri să colinde fără țintă, fără scop,
Alungați din țară-n țară, din loc în loc ca o turmă,
Disprețuiți de noroade ca lucrul cel mai din urmă,
Și-nvârtindu-se pe drumuri, până la groaznica zi
Când trâmbița judecății din cer o vor auzi,
Ș-atunci lumea despletită, ca muierea vinovată
O să strige: Doamne! Doamne! mai iartă-mă ș-astă dată!...
HATMANUL
Polcovnice! Vino-n fire...
RĂZVAN
Acel neam nenorocit,
La Dumnezeu în osândă și la oameni huiduit,
Sufere cu nepăsare mânia ursitei sale,
Bărbații lor nu știu alta decât să fure, să-nșale,
Tăvălindu-se minciună, în mișelii cufundați,
Iar femeile ajută, și chiar întrec pe bărbați,
Vânzând drumașilor floarea tinereților plăpânde,
Ș-apoi sufletul Satanei, când alta nu se mai vinde,
Căci soarta lor e să vânză... nu le pasă ce și cui!
HATMANUL
Țigani?
RĂZVAN
(ștergând sudoarea de pe frunte)
Tatăl dumitale a fost leah?
HATMANUL
Ce vrei să-mi spui?...
RĂZVAN
Însă maica dumitale se zice c-a fost maghiară?
HATMANUL
Polcovnice! Ce-ntrebare? Unde mergem?
RĂZVAN
Așadară,
Ești maghiar?
HATMANUL
Ba leah; dar totuși prea ciudate mi se par
Aceste vorbe fără noimă...
RĂZVAN
Ești leah! Vai, nu ești maghiar!...
Neamul se ia după taică!... După taică!... Biata mamă
De loc nu se socotește, de loc nu se bagă-n samă!...
Sărmana maică, ce poartă copilu-n sângele său,
Ca să-i dea suflarea vieții, duce chinul cel mai greu,
Cu cântecul ei ne-nvață, cu laptele-i ne nutrește;
Când plângem noi, ea, drăguța, c-un zâmbet ne liniștește
Și plânge de bucurie văzându-ne că zâmbim;
Maica, cea dintâi ființă pe care noi o iubim,
Cea dintâi ce ne iubește, nu-i nimică! Totu-i tată!...
O, dreptate omenească! O, dreptate blestemată!...
HATMANUL
(cu îngrijire)
Polcovnice! Tu mă sperii... Ești bolnav... Ești rătăcit...
RĂZVAN
Maica mea a fost româncă. Tată-meu... Mai în sfârșit,
Eu... eu sunt țigan!
HATMANUL
O, Doamne! Tu țigan?...
Nu-mi place gluma!...
RĂZVAN
Da! Țigan, țigan!... Ei bine, să te mai vedem acuma!...
HATMANUL
(își pune mâna pe frunte, se gândește, apoi, după o tăcere, în cursul căreia Răzvan îl privește ațintit)
Întreaga țară leșească...
RĂZVAN
(apucându-l iute de mână)
Taci, hatmane! Nu uita
Cine-s eu, ș-adu-ți aminte și cine ești dumneata!...
În viață numai o dată întâlnii în neagra-mi cale
Una singură ființă cu simțirea dumitale,
Ce din falnica nălțime a nașterii boierești,
Privind cu ochii cu care tu, hatmane, mă privești,
Cu mâna-i îmi strânse mâna și-mi vorbi cu omenie.
Acea ființă e Vidra... nu soru-mea, ci soție.
HATMANUL
(sculându-se și răzămându-se de umerii lui Răzvan)
Am făcut, ca leah și hatman, tot ce-n putință mi-a stat,
Și nimic, nimic în lume din parte-mi n-aș fi cruțat,
Ca să câștig țării mele pe iubitul meu tovarăș...
Dar nu-i chip! Să fim prieteni! Mâna ta!... spuindu-ți iarăși
Că primeam cu bucurie un ginere ca Răzvan!...
VULPOI
(intrând iute)
Polcovnice! De la țară un boier... Un moldovan...
(Lasă să intre Bașotă și iese. Răzvan face o mișcare de mirare, Bașotă, văzând pe hatman, se oprește în ușă.)
HATMANUL
Boierule din Moldova! Nu te cunosc pân-acuma,
Și totuși, te rog dă-mi voie ca să-ți spun o vorbă numa...
Norodul vostru se zice c-oareșicând ar fi venit
Și s-ar trage tocma-tocma din Râmul cel preavestit;
Dar cum oare vreți ca lumea să v-asculte, să vă crează,
Când întreagă firea voastră cu totul se depărtează
Din obiceiul acelor oameni ageri și vârtoși,
Pe care voi cu trufie ni-i arătați ca strămoși?
Râmlenii cei din vechime căutau fără-ncetare
Ca să scoață la lumină tot ce-i bun și tot ce-i mare,
Încât la plug și la sapă găseau adesea bărbați
Cu cari se fălește lumea: pe Catoni și Cincinați...
La voi, însă, când o rază
De soare pătrunde-n țară,
Toți se scoală, toți turbează,
Toți voiesc s-o dea afară!...
(Arată la Răzvan și iese.)
BAȘOTĂ
(închinându-se)
Cer iertare; viu d-a dreptul de la drum și plin de prav.
Mă cheamă...
RĂZVAN
Știu cum te cheamă, jupâne mare vătav!
Ne cunoaștem foarte bine.
BAȘOTĂ
(închinându-se)
Umplut-ai Moldova-ntreagă de numele dumitale,
Și slava ce-o câștigaseși, nu puțin a mai crescut
Prin vestea că mai în urmă și pe tătari i-ai bătut;
Deci icoana mătăluței, la Cracovia lucrată
Și care, cum ești acuma, întocmai astfel te-arată,
Stăpânu-meu Aron-vodă o ține-n palatul său,
Unde cu multă plăcere putut-am s-o văd și eu;
Și cum o văzui, pe dată zis-am: mare, mare, mare!
Nas de șoim! O frunte-naltă! din ochi inima tresare!
Mai în sfârșit, toată fața numai duh și numai foc!...
Căci pe cei aleși de soartă eu unu-i ghicesc pe loc...
RĂZVAN
Nasul meu, ochii și fruntea vor fi fost de tot altminte;
Așadar, nu-i de mirare că nu-ți mai aduci aminte!...
Ș-apoi altceva mai este: eu eram atât de mic,
Încât vătavul cel mare, zărind un sărman pitic,
Nu vrea nici să-l bage-n samă sau d-aproape să-l privească
Ș-ar fi putut cu piciorul ca pe-o muscă să-l turtească!
Piticul însă de-atuncea, speriat de-un vis grozav,
N-a uitat și n-o să-l uite pe-acel puternic vătav...
Dar lăsând acestea toate, spune-mi, cinstite jupâne,
Ce-ntâmplare, ce furtună te-o fi aducând la mine?
BAȘOTĂ
(închinându-se)
Măria-sa Aron-vodă, din voia lui Dumnezeu
Moșteanul țării Moldovei, domnul și stăpânul meu 
Ba și naș, căci mai deunăzi, din părinteasca sa milă,
Mi-a făcut nespusa cinste de-a-mi boteza o copilă 
Mă trimite cu solie la polcovnicul Răzvan,
Ca să-i spui că-l cheamă țara, dându-i un loc în divan...
RĂZVAN
În divan?...
BAȘOTĂ
(închinându-se)
Suntem în luptă cu puterile păgâne,
Și, după câte se spune, o să mai vedem ca mâine
Că și leahul trece Nistrul turcului în ajutor.
Un război atât de strașnic nu-i tocmai lucru ușor!
Deși nemții și muntenii sunt legați cu noi frățește,
Deși oști avem destule, deși hrana nu lipsește,
Totuși, este trebuință și de-un hatman ispitit:
Stăpânul meu Aron-vodă la dumneata s-a gândit...
RĂZVAN
(iute)
Cum ai spus? Ce zici? Eu hatman? Mai spune dar înc-o dată!...
Hatman?... Hatman în Moldova?... Ce-ntâmplare neașteptată!...
BAȘOTĂ
(închinându-se)
Sărut mâna. Merg la gazdă și stau gata orișicând
La porunca dumitale... Cred c-o să plecăm curând...
(Iese cu multă umilință, pe când Vidra se arată în altă ușă, oprindu-se fără a fi văzută de Răzvan.)
RĂZVAN
(după o tăcere)
Acest om fără dreptate de nu m-arunca-n robie,
Eu n-aș fi cătat lumină la codru și-n haiducie;
De nu mă ducea norocul în umbra negrei păduri,
Pe minunata mea Vidră n-aș fi întâlnit-o aiuri;
De nu iubeam o femeie cu o inimă semeață,
N-aș fi găsit în războaie un nume ș-o nouă viață!...
Acest om, fără s-o știe, m-a ridicat pân-aci:
O, Doamne! căile tale cine le poate ghici!
Tu, ce pe dușmanii noștri ades ni-i faci o unealtă,
Prin care te-mpingi cu-ncetul la ținta cea mai înaltă!...
VIDRA
(apropiindu-se)
Jupâne! Jupâne hatman!
RĂZVAN
(strângându-i mâna)
Tu o știi?...
VIDRA
Ți-a mai rămas
Să faci pe calea măririi un singur, un singur pas!
RĂZVAN
Un pas?...
VIDRA
Ca s-apuci cu fală scaunul lui Ștefan cel Mare
Și patruzeci mii de oaste să te-aștepte-n ascultare,
Bucuroși a-nfige lancea în ce parte-i va-ndrepta
Un deget al mâinei tale, o vorbă din gura ta!...
RĂZVAN
(turburat)
Scaunul lui Ștefan cel Mare?...
VIDRA
Ștefan cel Mare, iubite!
RĂZVAN
(punând mâna pe brațul cel legat)
Știi tu oare că tătarii poartă săgeți otrăvite?...
Astă rană...
VIDRA
(zâmbind)
Astă rană? Ei bine?... Ce-i?... Să vedem!...
Te temi de moarte, Răzvane?... De când asta?...
RĂZVAN
Da, mă tem!...
Nu mă temeam mai-nainte, până ce cu desfătare
Nu gustai, Vidro iubită, din fagurul de-a fi mare!
VIDRA
Așa-i, Răzvane, că-i dulce?...
RĂZVAN
O, nepoata lui Moțoc!
Sufletul meu fără tine n-ar fi cunoscut de loc
Astă simțire ciudată, ce-l îndeamnă să dorească
Jos la picioarele sale toată lumea s-o privească!...
VIDRA
Și numai tu ca un munte ce primește cel dintăi
Mândrul soare, pe când noaptea stă culcată peste văi!...
RĂZVAN
O, da! Voiesc a fi mare, precum Sbierea cu grămadă
Voiește movile de-aur numai la dânsul în ladă!
(Sbierea scoate capul prin ușa din fund.)
Însă rana brațu-mi arde... O săgeată cu venin!
SBIEREA
(înaintând)
Vindeți? Dacă dați mai ieftin, eu plătesc acum peșin...

* * * 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !