01.04.2017

RĂZVAN ȘI VIDRA (10)

de BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU.
CÂNTUL III - NEPOATA LUI MOȚOC (Continuare)

RĂZVAN
Hatmanul mă socotește, de ceilalți sunt căutat,
Numai tu pe bucuria-mi tragi un văl întunecat,
Pe când c-un ceas mai-nainte erai de-o altă părere...
Nu sunt un copil, de care să-și bată joc o muiere!
VIDRA
Da! O muiere din neamul acelui groaznic bărbat,
Care numai cu-o-mbrâncire patru domni a răsturnat,
Ș-al căruia falnic sânge clocotește cu putere,
Ca talazurile mării, în pieptul meu de muiere!
Ah, ascultă-mă, Răzvane! Și-ntre firile de jos
Foarte mulți sunt tari de mână ș-au un suflet inimos,
Dat totuși rămân ca broasca cea cufundată-ntr-o baltă,
De-unde numai câteodată, ieșind pe uscat, tresaltă,
Privește la mândrul soare, se-ntinde pe-un verde strat,
Sughița-n sine cu poftă văzduhul lin și curat,
Încât ai crede, văzând-o, c-a priceput ce-i lumina
Și nu mai poate să guste întunericul și tina,
Pe când n-a trecut o clipă: iată, broasca înapoi
Se-ntoarce iarăși în noapte, în mocirlă și-n noroi!...
Vitejia cea mai mare, inima cea mai aleasă,
Mii de bunătăți cu care nu știu cine te-nzestrasă,
Sunt, iubitule, ca fierul ruginit și fără preț,
Până când încape-n mâna lucrătorului isteț,
Ce-l apucă strâns în clește, îl curăță pe cărbune,
Și dintr-o grămadă neagră mi-l vezi scoțând o minune,
Strălucită ca oglinda, gingașă încât, suflând,
Suflarea-i întipărită pe luciul cel plăpând!
Acel lucrător, Răzvane, se numește...
RĂZVAN
Se numește?
VIDRA
Setea de-a merge-nainte... Iată ceea ce-ți lipsește,
Acea sete care frige și-ngheață inima mea!
Dar trebui s-o aibi, Răzvane! Eu voiesc, ș-o vei avea...
Atunce când buza Vidrei obrazu-ți pârlit l-atinge,
Ochii mei în ochii-ți cată, mâna mea pe mâna-ți strânge, 
Sufletul meu desfășoară
Câte-o părticea mereu,
Ce pe furiș se strecoară
Adânc în sufletul tău!
Vidra-i pentru tine-n lume
Ca izvoarele de munte
Ce fac Dunărea să spume
Din păraiele mărunte...
VULPOI
(vine șovăind)
Hi, hi! Dunăre!... Departe!... Căpitane, eu sunt beat,
Ș-aș vrea să-ți spui, căpitane, un lucru foarte ciudat...
Adicăte, căpitane... zău, n-are nici o pereche...
Dar lasă-mă, căpitane, că să ți-o spui la ureche...
RĂZVAN
Spune...
VULPOI
Apoi, căpitane, știi leahul cel blestemat?...
Știi cela ce-ți strângea mâna?... Căpitane, eu sunt beat!...
Știi, se vâră-n om ca musca?... Știi, chiar cu nepusă masa?...
Hi, hi! Știi leahul acela? Iubește pe jupâneasa!
RĂZVAN
Vidra?
VIDRA
Eu?
VULPOI
Da, da, da, Vidra!... Mi-a spus că-i place de foc!
Zău așa! Chiar acușica!... Ha, ha, ha! Ce dobitoc!...
(Minski se arată în fund.)
Dar iată-l! Întreabă-l singur! Bată-l năbădaica, leahul!
Hi, hi, hi!... Mi-e somn!... Mi-e lene!... Ba nu! Mă doare stomahul!
(Iese.)
RĂZVAN
(mergând iute înaintea lui Minski și apucându-l de mână)
Ascultă-mă, cum te cheamă!... Știi un lucru? Știi sau ba!
Noi trebuie să ne batem!...
MINSKI
Dar pentru ce?
RĂZVAN
Nu-ntreba!...
Pentru ce?... Pentru că... pentru... pentru că, privind la tine,
Simțesc un fel de simțire... mai în sfârșit, nu mi-e bine!...
O să ne batem chiar astăzi... Chiar acuși! M-ai auzit?...
MINSKI
Cum așa? Nu pot pricepe, tovarășe preaiubit...
Eu nu ți-am făcut nimica... Să ne batem nu-i cu cale...
Spune mai întâi pricina...
RĂZVAN
(cu furie)
Nu-mi plac ochii dumitale!
Mă supără, mă-ntărâtă, m-aprind... Nu mai pot vorbi!...
MINSKI
(zâmbind cu dulceață)
Numai atâta? Ei bine... atunci, când ne-om întâlni,
Mă jur a-mi închide ochii... O să mă feresc de ceartă...
Dar sunt grăbit... Am o treabă... Mă duc... Iartă, iartă, iartă!...
(Fuge)
RĂZVAN
(cu dezgust)
Ce mișel!...
VIDRA
Mă mir, Răzvane, văzându-te temător,
Nu cumva m-ai crede-n stare pân'la viermi să mă pogor?...
RĂZVAN
(luând-o de mână cu aprindere)
Și palaturi aurite, ș-un acoperiș de paie,
Când flacăra le cuprinde, fac tot un fel de văpaie;
Iubirea-i un foc, iar focul, oricât de jos ar veni,
E grozav când izbucnește, și-i lesne a izbucni!
Mi-ești dragă și-n toată lumea găsesc cu putință toate,
Dar dragoste fără teamă nu se poate, nu se poate!...
VIDRA
(arătând în urma lui Minski)
Cugetă acum, iubite, de-i cinste pentr-un Răzvan
O biată căpitănie: și dânsul e căpitan!...
OSTAȘUL
(aducând pe Sbierea, care vine cu capul plecat și numără pe degete)
Robul de la hatman...
(Se închină și iese.)
RĂZVAN
Sbierea!...
SBIEREA
(ridicând capul, cu bucurie)
Tu ești, Răzvănică dragă?...
Și dumneata, jupâneasă?... Parcă văd o pungă-ntreagă!...
RĂZVAN
Te rog să ne spui și nouă prin ce minune-ncăpuși,
Așa departe de țară, tocma-n tabără la ruși?
SBIEREA
Încăpui ca două-n patru... Ce-ntrebare! Nu știi oare
Că tabăra muscălească este foarte-ncăpătoare?
Ș-apoi, mai având necazuri, slăbisem mai mult de-un șfert:
Carnea spânzură pe mine curat ca un sac deșert...
RĂZVAN
Eu te-ntreb prin ce-ntâmplare te găsești în astă țară?
Cum de te-au luat muscalii?...
SBIEREA
De la tătari mă luară...
RĂZVAN
Dar tătarii?
SBIEREA
Mă robise mai anțărț, când au trecut
Prin moșia mea Flămânzii, o moșie lângă Prut.
Asta n-ar fi fost nimica, să nu fi luat cu mine
Un chimir cu trei fâșicuri pline, pline, pline, pline:
Cel dintâi era cu taleri, altul numai cu florinți,
Al treilea galbeni, galbeni de cei ungurești cu zimți!...
Ce chimir!... De piele neagră, și bagă bine de samă,
Avea-n juru-i acățate zece năsturași de-alamă...
RĂZVAN
(zâmbind)
Tătarul de la Moldova, muscalul de la tătar,
De la muscal te ia leahul, ș-ar fi cu putință iar
De la leah să te ia neamțul, încât astfel într-o zi,
Deodată cine mai știe prin ce țară te-ai trezi!...
Oare nu era mai lesne, cu puțină cheltuială,
Să te răscumperi din lanțuri și să scapi de tărbăceală?
SBIEREA
Cum? Să mai plătesc? Vai mie? Ar fi mai bine să crap!
O asemenea prostie nici nu mi-a trecut prin cap!
Ce-mi pasă că nu sunt slobod, când stăpânul mă hrănește?
Iar pân-atunci în Moldova venitul meu crește, crește...
Ș-apoi eu am totdauna o nădejde-n Dumnezeu,
Că sfântul mereu mă scapă, fără să-i dau nici un leu,
Decât numai câteodată vro lumânare de ceară,
Care, de frica scumpetei, o fac la mine la țară...
RĂZVAN
Du-te, boierule, du-te! Nădejdea te-a mântuit...
Întoarce-te la Moldova fără să fi cheltuit!
Te iert pentru-a doua oară...
SBIEREA
(făcând cruce)
În sfârșit, o, Doamne sfinte!
RĂZVAN
Te-am mai iertat în pădure...
SBIEREA
Bine că-mi aduci aminte!
Răzvănașe, cer dreptate! Ar fi un păcat să tac...
Hoții tăi atunci în codru mă despoiară de-un sac.
Fii și tu om cumsecade, fă-ți o pomană deplină;
Nu te bucura, drăguță, de-o avuție streină...
Dă-mi înapoi săculețul!... tu știi c-a fost peste tot
Taleri trei mii patru sute cincizeci și șapte ș-un zlot!...
VIDRA
(luând pe Răzvan la o parte)
Vezi! Învață de la dânsul patima ce vrea să zică!
Acest om pentr-o lescaie, acest om pentr-o nimică
Va suferi cu plăcere, făr' să scoață un suspin,
Robie, lanțuri, rușine, bătăi, închisoare, chin...
SBIEREA
(zâmbind cu mândrie)
O, da, da...
VIDRA
Ș-orice adaos, orice spor de bogăție,
În loc ca să-l mărginească, îi dă o poftă mai vie,
O dorință mai setoasă ș-un avânt mai arzător
De-a vedea lucind în ladă-i sunător pe sunător!
SBIEREA
O, așa... așa...
VIDRA
Așterne dinainte-i ca zăpadă
Covoare cu pietre scumpe, aur și argint grămadă...
SBIEREA
(cu desfătare)
Și...
VIDRA
Dânsul tot n-o să-ți zică: Stai! acuma-s mulțumit!
SBIEREA
Hai-de-de-de! Na! Firește! Doară n-am înnebunit!
VIDRA
O! dacă și tu, Răzvane, ai simți așa de tare
Mândra patimă de-a crește tot mai mare și mai mare,
Precum Sbierea mii de galbeni din nimic a secerat,
Tu dintr-o căpitănie ai ajunge împărat!...
SBIEREA
Atunci m-ei da și dobânda... Acum însă, deocamdată,
Să ne răfuim cu sacul. Fii datornic bun de plată...
Răzvănică, suflețele, să nu uiți că ești creștin...
Numai camătă s-ar face nouă sute pe puțin...
RĂZVAN
Nu!... Departe de la mine toate patimile care
Cu lăcomia lui Sbierea au vrun fel de-asemănare!
VIDRA
(respingându-l cu dispreț)
Fugi! Mi-e milă și mi-e jale! Mic, tot mic și iarăși mic!
În deșert din înjosire eu mă-ncerc să te ridic!
Du-te dar de te-nvârtește în îngusta-ți vizuină:
Cearcă-ți mintea-n întuneric, scaldă-ți sufletul în tină!
Eu te las! Te las, Răzvane! Om tâmpit și sfiicios!
O prăpastie ne desparte: eu prea sus și tu prea jos!
(Vrea să iasă. Răzvan se repede după dânsa. Sbierea strigă: „Sacul meu! sacul meu!“...)

* * * 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !