06.03.2017

RĂZVAN ȘI VIDRA (3)

de BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU.

CÂNTUL I - UN ROB PENTRU UN GALBEN (continuare)

RĂZVAN
Mai stați! De ce-i așa pripă? Turci, tătari sunteți voi oare
De săriți dintr-o năvală grabnic a ne spânzura?
Jupân vătav, mână dreaptă! Mă rog nu te supăra!
Să fie oare cu cale, în țara moldovenească,
A omorî pentru-un cântec o ființă omenească?
BAȘOTĂ
Țigan! Cioară! Faraoane!
RĂZVAN
Fie toate cum vei vrea,
Dar pe bietul om, jupâne, iartă-l, nu-l mai spânzura!
El nu-i faraon, nu-i cioară; e român, îți este frate...
TÂRGOVEȚII
Are dreptate țiganul! Țiganul are dreptate!
BAȘOTĂ
O să-l învăț eu îndată! Să mă-nfrunte ș-un netot?
Băieți! Pe-amândoi luați-i! Spânzurați-i bot la bot!
RĂZVAN
Zău? Ce spui? Așa-i povestea? De minune! Foarte bine...
Atunci lăsați-l pe dascăl și luați-mă pe mine;
El nu-i vinovat, sărmanul; cântecul făcut-am eu;
L-am scris, l-am lipit, și pace! De nu-i bun, îmi pare rău...
Ce priviți așa la mine? Doară nu-s o arătare...
MAI MULȚI
Tu ai scris?
RĂZVAN
Chiar eu, firește.
BAȘOTĂ
Lucru vrednic de mirare,
Un țigan să scrie stihuri, n-aș fi crezut-o... Ce-i drept,
Mutra-i oarecum arată suflet ager și deștept...
Vrea să zică, ș-acea doină din săptămâna trecută?...
RĂZVAN
Foaie verde magheran,
Logofătul e viclean...
Da, da, jupâne vătave! Tot de mine e făcută...
TOȚI
Bre!
BAȘOTĂ
Ciudat! Să știe carte o jivină de țigan!
RĂZVAN
Ba poate că-ntrec, jupâne, pe mulți boieri din divan...
BAȘOTĂ
Slujitori! lăsați pe dascăl, măcar că eu cu arcanul
Pe toți dascălii i-aș prinde ș-aș spânzura cu toptanul;
Căci ei răzvrătesc norodul, ei învață pe cei mulți
C-ar trebui ca boierii să umble goi și desculți;
Și chiar ăst țigan n-ar merge astăzi la spânzurătoare
De n-ar fi fost nici un dascăl ca să-l pună la scrisoare...
Cată dar, dascăle, cată! Scăpat-ai cum ai scăpat,
Dar păzește-te de dracul, c-o să dai de vrun păcat!...
Acuma tu, faraoane, răspunde-mi doar docamdată,
De ce te-apuci tu d-o treabă poprită și neiertată?
O faci oare de la tine? sau cineva ți-o fi spus?
RĂZVAN
Apoi de, jupâne vatave, Stan e jos și Oprea-i sus!
Dumneata mereu ne spânzuri, ș-astfel trăiești boierește;
Eu fac doine și doinițe, ca să-mi petrec țigănește;
Fiecare cu ce poate!... Nu-i dat dreptul orișicui
Să pună-n ștreang omenirea în mijlocul târgului!...
Ș-apoi acest drept, jupâne, dacă mi s-ar da și mie,
Eu n-aș omorâ nici unul, ca să pot ierta o mie.
BAȘOTĂ
(Surâzând)
Șiret țigan!... Dar nu-i lesne a scăpa pe-un osândit!
Fapta ce tu ai făcut-o e un lucru de gândit.
A necinsti cârmuirea, a batjocori divanul,
Poate numai doară vodă, sau măria-sa sultanul...
Totuși, dragul meu, o lege, un vechi și sfânt obicei
Te-ar scoate din gura morții... Ești însurat, sau holtei!
RĂZVAN
Ba nu-s însurat, jupâne...
BAȘOTĂ
Mare noroc! Ești ferice!
Ai putea să scapi cu zile... În pravila țării zice
Cum că de-osândă se iartă pe cine-l ia de bărbat
O copilă, o fecioară, un suflet nevinovat...
Așa-i obiceiul nostru, datina cea strămoșească.
Acuma rămâne numai vro fată să se găsească...
(Către târgovețe)
Printre voi nu este oare?
FATA I
Sunt eu.
FATA II
Și eu.
BAȘOTĂ
Minunat!
Două fete cumsecade? Nu-i așa? De măritat?
FATA I
Negreșit!
FATA II
Fără-ndoială!
BAȘOTĂ
Prea bine. Spuenți-mi, dară,
Care dintre voi, de milă, nu va lăsa ca să piară
De-o caznă foarte cumplită acest băiat priceput?
Însuși eu voi face nunta, după cum am mai făcut.
M-eți fi ciraci...
FATA I
Iertăciune! Eu una nu vreau, jupâne!...
Un bărbat țigan! O, Doamne!... Cum se poate!... E rușine!
FATA II
Și nici eu!... Ferească Sfântul!... Mai bine foc și potop!
S-ajung de povestea lumii? Eu, fată de potropop?
RĂZVAN
Așa-i? Atunci de ce dară ieșit-ați voi amândouă,
Răsărind în sus deodată, ca ciupercile când plouă,
Ca să ne cântați cu ison că sunteți de măritat!
FATA I
De ce!... Iată!... Să se știe!... 
FATA II 
Ce țigan nerușinat!
RĂZVAN
Măi! Le-ați auzit cu toții de la mic și pân'la mare!
Astfel dar, de-acu-nainte, veți ști bine fiecare,
Spunând-o-n toată Moldova, spre știința tuturor
că cine sunt dumnealor!
Mirese de porunceală ce-ar vrea bărbați să-și găsească...
Iar dumneaei mai cu seamă, o fată potropopească!
(Toți râd în hohote.)
SBIEREA
(intrând)
Ce oameni lipsiți de minte! Să râză chiar de prisos:
Și fără nici o dobândă, și fără nici un folos.
RĂZVAN
Ai văzut, jupân vătave, că nu-i nici o fată-n lume
Ca să nu se înfioare când aude de-al meu nume...
Frumoasă-i legea străbună, ce iartă pe-un vinovat
Dacă poate să-l iubească un înger fără păcat;
Frumoasă-i legea străbună care pricepe c-o ceață
Se pierde când o răzbate o rază de dimineață;
Frumoasă-i legea străbună care crede că nu-i rău
Alesul unei ființe curate ca Dumnezeu!...
Frumoasă-i legea străbună... dar dânsa nu-i pentru mine,
Precum într-o florărie nu-i loc unui mărăcine,
Precum într-o sărbătoare nu-i loc unui cerșitor,
Precum în zvonul de râsuri nu-i loc plânsului de dor;
Căci numai cerul primește, sub streașina-i milostivă,
Scai și floare, catifeaua și sucmanul dopotrivă!...
Eu țigan! eu... o, jupâne! Decât vai, decât amar,
Mai dulce-i spânzurătoarea! Nu mai aștepta-n zadar!...
(În acest interval Sbierea, zărind capătul pungii ieșit din cămașa lui Răzvan, se pipăie cu-ngrijire la chimir.)
BAȘOTĂ
Pentru cea dintâi greșeală, moartea ștreangului e mare...
Slujitori, acum dodată... duceți-mi-l la-nchisoare.
SBIEREA
(smulgând punga din sânul lui Răzvan)
Sacul meu, jupân vătave! Iată-l, săculețul meu!
(Se pune a număra banii.)
BAȘOTĂ
Cum? Așa să fie oare? L-ai furat? Tu?
RĂZVAN
Ba nu eu.
TÂRGOVEȚUL I
Țiganul la mal se-neacă!
TÂRGOVEȚUL II
Țiganul își dete-n petec!
TÂRGOVEȚUL III
Zi că-i un țigan, și pace!
TÂRGOVEȚELE
Un ticălos! Un besmetec!
SBIEREA
Fost-au douăzeci de galbeni... Numai nouăspreci mai sânt!...
Unde-i unui? unul? unul?... Dați-mi-l de sub pământ!
BAȘOTĂ
Unde-i galbănul, țigane?
SBIEREA
Un gălbănaș, rupt din soare,
Strălucitor, fără gaură, ferecat... M-auzi tu oare?
BAȘOTĂ
De ce nu răspunzi, țigane?
SBIEREA
De ce mă nenorocești?
RĂZVAN
Apoi de!... Iartă, jupâne... Galbănu-ți nu-l mai găsești...
În locu-i va fi o pâine într-o colibă săracă...
SBIEREA
Eu nu te-nțeleg! Eu nu știu!... Scoate-mi-l din piatră seacă!
BAȘOTĂ
Țiganul e prea obraznic. Am fost cu dânsul prea blând.
Slujitorilor, luați-l! Spânzurați-l mai curând!
SBIEREA
(apucând pe Bașotă de mână)
Mai stai, jupâne vătave! Nu te grăbi! Mai așteaptă...
Spânzură-l, dar mai-nainte fă-mi o judecată dreaptă.
BAȘOTĂ
Ciudat, boierule dragă! Apoi ce-ți pot face eu?
SBIEREA
Cum ce? Vreau sfânta dreptate!... Cum ce? Dă-mi galbănul meu!...
Uitat-ai pravila țării? obicei? canoane? lege?...
DASCĂLUL
În ce guri încape legea!
SBIEREA
În gura mea, se-nțelege!...
Ascultă, jupân vătave... Nu mă lăsa păgubaș!...
Sau țiganul să-mi întoarcă acel galbăn... gălbănaș...
Ori de nu, atunci, jupâne, stăpânul să mi-l plătească...
Astfel este obiceiul, pravila moldovenească...
BAȘOTĂ
Al cui ești tu, măi țigane? Cine e stăpânul tău?
RĂZVAN
Sunt țigan iertat, jupâne: țiganul lui Dumnezeu!
SBIEREA
Iertat? Cu atât mai bine! Dup-a legii glăsuire,
Băiatul mi se cuvine în loc de despăgubire,
Așa-i jupâne vătave!... Pravila zice curat:
Furul să se dea acelui de la care a furat.
Dă-mi-l rob.
RĂZVAN
Eu rob?
SBIEREA
Vezi bine!
BAȘOTĂ
Adecă, oricum să fie,
Vrei, boierule, să-l capeți jidovește în robie.
Știi c-un țigan, chiar de laie, se plătește orișicând
Peste douăzeci de taleri, pe când ăsta nu-i de rând:
E frumos și știe carte...
SBIEREA
Știe carte?
BAȘOTĂ
Foarte bine.
SBIEREA
Tocmai așa rob îmi trebui. Este tocmai pentru mine.
Îmi va ține catastișe, socoteli și daraveri.
Dă-mi-l după legea țării...
DASCĂLUL
Cea făcută de boieri!
SBIEREA
Nu știu de cine-i făcută, dar știu că-i foarte cu cale.
BAȘOTĂ
Atuncea se schimbă treaba... Să-ți spui verde dumitale
C-aș avea și eu nevoie de-un țigan așa de rar,
Cam cutezător, cam țanțoș, dar deștept și cărturar.
Nu-nțeleg, nu pot pricepe și nu vreau ca el să fie
Bună pradă pentru altul pe când îmi place și mie...
Deci, ia-ți galbănul din parte-mi, iar eu pe țigan mi-l iau.
SBIEREA
Nu, jupâne! Niciodată! nu, nu, nu! Nu vreau! Nu vreau!...
Vinovatul să-mi plătească! Nu altul! Nu orișicare!
BAȘOTĂ
Boierule! Știi prea bine, cine-i vătavul cel mare!...
SBIEREA
Dec! Și eu la visterie fost-am ftori-cămăraș!
BAȘOTĂ
Boierule! Află dară că postelnicul mi-e naș...
SBIEREA
Dar apoi și eu, jupâne, cu logofătul sunt rudă...
BAȘOTĂ
Boierule! Nu m-aprinde!... Mă faci să plesnesc de ciudă!...
SBIEREA
Plesnește. Eu nu te-mpiedec... Dar țiganu-i tot al meu!...
BAȘOTĂ
Boierule! Taci din gură, căci mă jur că eu... eu... eu...
RĂZVAN
(către popor)
Câinii osul ca s-apuce, corbii stârvul ca să-mpartă,
Boierii ca să robească, unii cu alții se ceartă!...
TÂRGOVEȚUL I
Se-nțelege!
TOȚI
Așa este!
SBIEREA
Îi vezi, jupâne vătav!
Taie-i pe toți! Nimicește mojicimea cu nărav!
Dar pe țigan dă-mi-l mie.
RĂZVAN
Stați, boieri! Vorba-i degeabă!
Nu me-ți robi voi pe mine! Nu me-ți robi! Mai degrabă
Veți pune-n lanțuri furtuna, cu tunete și cu ploi,
Decât s-ajung eu vrodată rob la unul dintre voi!...
Jupâne! Eu cer osânda. Spânzurătoarea m-așteaptă.
Mi-am bătut joc de domnie: e cea mai groaznică faptă!...
Cineva poate să râză de sfinți și de Dumnezeu,
Dar de vodă, nu... Ei, bine! Dă-mi, jupâne, ștreangul meu!
BAȘOTĂ
Slujitorilor! Luați-l!... Ba nu!...
(lui Sbierea la o parte) Boierule dragă,
Uită cearta, căci, pe cinste, am glumit, a fost o șagă,
Un nimic. Dumneata, frate, cu logofătul ești neam,
Și chiar la logofeție eu o judecată am
Cu niște răzași... Un petec... Nu-i tocmai o treabă mare...
Mă-nțelegi... Să fim prieteni... O pricină de hotare...
(Se strâng de mâini cu căldură.)
RĂZVAN
Ce mai așteptați voi dară? Ce stați? Ce vă mai gândiți?...
Călăi ce pe robi ucideți, pe cei slobozi îi robiți!
TOȚI
Are dreptate țiganul! Țiganul are dreptate!
BAȘOTĂ
Slujitori! Dați-mi afară toate gurile căscate!
(Slujitorii gonesc poporul, care se depărtează cu nemulțumire.)
TÂRGOVEȚUL I
Lasă-mă, jupân vătave, să văz cioroi spânzurat!
CEILALȚI
Și eu! și eu!...
BAȘOTĂ
Ba la naiba!
SBIEREA
Afară de la mezat!
BAȘOTĂ
Așa-i! Acum suntem singuri! Nimeni nu-mi mai stă la spate
Ca să strige că-i cu cale sau că nu este dreptate...
Slujitorilor, la lucru!... Apucați-l pe țigan!
RĂZVAN
(lăsându-se în mâinile slujitorilor)
Mă dau eu singur, jupâne.
BAȘOTĂ
Treaba merge găitan.
Legați-mi-l și duceți-l...
RĂZVAN
Întins la spânzurătoare!
Omul om, să fie slobod; decât rob, mai bine moare;
Ș-apoi moartea-i înviere pentru cel disprețuit!
SBIEREA
Aleu! Vorbește-ntr-aiurea... Necum să fi-nnebunit!...
BAȘOTĂ
Prietene! Ia-ți țiganul, și nu uita mai cu samă
Pricina cea de hotare...
RĂZVAN
(zbuciumându-se cu desperare) 
Unde ești, o, mamă! mamă!

* * * 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !