04.03.2017

RĂZVAN ȘI VIDRA (2)

de BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU.

Urmare la Răzvan și Vidra (1)

CÂNTUL I - UN ROB PENTRU UN GALBEN (continuare)

TÂRGOVEAȚA I
Uf! Nu mai stau pe picioare de necăjită ce sânt?
Zău, nu-i prea bună zăbava, fie locul cât de sfânt.
Părințelul Agaftanghel ar fi un preot cu minte,
Dar lungește, vai!... Te face să fugi chiar de cele sfinte.
TÂRGOVEAȚA II
E mai deștept popa Tacu de la Sfântul Nicolai;
În două vorbe ți-arată calea-n iad și calea-n rai,
Ș-apoi îți zice: alege-ți! - și-ntr-o suflare sfârșește!
De-ți place iadul sau raiul, cum vrei, el nu te silește...
(Dascălul, stând lângă hârtie, începe a râde cu hohot.)
TÂRGOVEȚUL I
Dar tu ce râzi, măi fârtate, singur, chiar ca un smintit?
Te știam om de ispravă! Doară n-ai înnebunit?
Spune, ce scrie pe-acolo?
TÂRGOVEȚELE
Cine scrie și cum scrie?
TÂRGOVEȚUL II
Nu cumva iarăși vrun cântec, rânjind de biata domnie?
TÂRGOVEȚUL III
Sau poate vro păcăleală, pe vornici? pe logofeți?
DASCĂLUL
Eâyuwu, âaveyuwu, xateywu ; nește cai verzi pe păreți!...
TÂRGOVEȚUL I
Ești nerod, și pace bună! Eu nu-s cărturar ca tine.
TÂRGOVEȚUL II
Nici eu!
TÂRGOVEȚUL III
Nici eu!
TOȚI
Chiar nici unul!... Știu și răsștiu
DASCĂLUL
Așa să fie!
TOȚI
Vezi bine!
DASCĂLUL
Vai de țară!
TÂRGOVEȚUL I
Tu citește!
TÂRGOVEȚUL II
Ești dascăl!
TÂRGOVEȚUL III
E treaba ta!
TÂRGOVEAȚA I
Curând! Curând!
TÂRGOVEAȚA II
Zi odată!
CELELALTE
Nu mai putem aștepta!
DASCĂLUL
Fiindcă voi nu știți carte...
TOȚI
Ei bine?
DASCĂLUL
Dar faceți gură...
TOȚI
Ei bine?
DASCĂLUL
Căci, din păcate, a românului făptură
Este...
TOȚI
Ei bine?
DASCĂLUL
Să zbiere cu câtu-i mai nătărău.
TOȚI
Ei bine?
DASCĂLUL
De voi mi-e milă...
TOȚI
Ei bine?
DASCĂLUL
Voi citi eu.
TÂRGOVEȚUL I
Citește!
TÂRGOVEȚUL II
Da! Da!
TÂRGOVEȚUL III
Începe!
TÂRGOVEȚELE
Ascultare! Ascultare!
TÂRGOVEȚUL I
Eu port bumbac în ureche. Ridică-ți glasul mai tare...
TÂRGOVEȚUL II
Dar nu răcni, că pe mine mă cam supără la cap...
TÂRGOVEȚUL III
Mai în sfârșit, hai odată, mișcă-ți barba cea de țap!
DASCĂLUL
(citește)
Frunză verde de negară,
De când domnește în țară
Petru-vodă șchiop și slut,
De râs țara s-a făcut!...
TOȚI
De râs țara s-a făcut! Da, da, da!
Hi, hi, hi! Ha, ha, ha! Hi, hi! Ha, ha!
TÂRGOVEAȚA I
Petru-vodă șchiopătează, dar nu-i slut!
TĂRGOVEAȚA II
Nu, nu, nu este!
Ba-i chiar frumușel la față ca fătul cel din poveste!
TÂRGOVEȚII
Tăceți, gâștelor, odată!
TÂRGOVEȚELE
Auzi, obraznici, mojici!
DASCĂLUL
Ori me-ți asculta, sau altfel mă duc și vă las aici...
TÂRGOVEȚII
Ba nu! Citește! citește!
TÂRGOVEȚELE
Noi gâște? Noi?... Ce ocară!
TÂRGOVEȚUL I
Tăceți sau plecați!
TÂRGOVEȚUL II
Firește!
TÂRGOVEȚUL III
Da, da! Afară! Afară!
DASCĂLUL
Vreți să m-ascultați odată?
TÂRGOVEȚUL I
Negreșit! Nu ne pricepi?
TÂRGOVEȚUL II
Citește! Haide! Tăcere!
TÂRGOVEȚUL III
Apoi dară ce nu-ncepi?
DASCĂLUL
Frunză verde de negară,
Vodă doarme în cămară,
Iar boierii, tot furând,
Își fac trebile pe rând!
TOȚI
Își fac trebile pe rând! Da! da, da!
Hi, hi, hi! Ha, ha, ha! Hi, hi! Ha, ha!
DASCĂLUL
Frunză verde de negară,
Norodul plânge și zbiară,
Dar în cer și pe pământ
Nu-l aude nici un sfânt!
TOȚI
Nu-l aude nici un sfânt! Da, da, da!
Hi, hi, hi! Ha, ha, ha! Hi, hi! Ha, ha!
DASCĂLUL
Frunză verde de neg...
TÂRGOVEAȚA I
(întrerupând) Haide! iarăși frunză de negară?
Ce Doamne! Tot numai una?... Ca și cum n-ar fi-ntr-o vară
Feluri de feluri de frunze!...
TÂRGOVEAȚA II
Viorele, rozmarini...
TÂRGOVEAȚA III
Garofițe, busuioace...
TÂRGOVEAȚA IV
Trandafiri, brândușe...
TOATE
Crini...
TĂRGOVEȚUL I
Tăceți odată, că-i poznă!
TĂRGOVEȚUL II
O să vă luăm la goană!
TÂRGOVEAȚA I
Auzit-ai, soro, vorbe!
TÂRGOVEȚUL III
Bre! Doar nu ești o icoană?
TÂRGOVEAȚA II
Dar nici dumneata un vodă, ca să ne batjocorești!
DASCĂLUL
Vreți să citesc mai departe? Nu vreți...
TOȚI
Ba da, să citești!
DASCĂLUL
Frunză verde de negară,
Decât un domn de ocară,
Iar boieri mișei și hoți,
Mai bine la dracu toți!
TOȚI
Mai bine la dracu toți! Da, da, da!
Hi, hi, hi! Ha, ha, ha! Hi, hi! Ha, ha!
TÂRGOVEȚUL I
Măi! Oare tocmai la dracu?... Să nu fie?... Știi... Mai lasă...
TÂRGOVEȚUL II
Ba nu! Nicidecum! La dracu!
TÂRGOVEȚUL III
La dracu cei ce ne-apasă!
TÂRGOVEȚUL I
Fie și la dracu, totuși... vro vorbă mai cu papuci...
De pildă: la cel cu coadă și cu coarne să te duci;
Se-nțelege că-i tot dracul, dar ocara-i mai cioplită...
DASCĂLUL
Aș! Cu carne și cu coadă poate să fie ș-o vită!
Mai bine dar drept la dracu!
TÂRGOVEȚUL II
Mai bine, pre legea mea!
MAI MULTE VOCI
Ho! Încet! Vine vatavul!
TÂRGOVEAȚA I
O să dăm de vreo belea!...
(Se arată Bașotă, înconjurat de slujitori.)
DASCĂLUL
Sosește nenorocitul tocmai când vorbeam de vite.
Se-ntâmplă, zău, câteodată, cimilituri potrivite.
BAȘOTĂ
Oameni buni! Ce stați aice? Ce veste? Ce v-ați oprit?
Cu ce scop?... A! o hârtie! Să vedem, ce s-a citit?
TÂRGOVEȚUL I
Va fi o carte domnească...
TÂRGOVEȚUL II
O cazanie...
TÂRGOVEȚUL III
O rugă...
BAȘOTĂ
Slujitori! să fiți cu pază, ca nici unul să nu fugă...
Parc-aș fi sigur că-i iarăși vrun cântec nerușinat!
TÂRGOVEȚUL I
N-aș crede!
TÂRGOVEȚUL II
Nu-l mai citește!
TÂRGOVEȚUL III
Foarte rău ne-am încurcat...
BAȘOTĂ
(apropiindu-se de placard și silabisind: „frun... frunză... verde... de negară... de când... dom... dom... domnește“...)
Cum? Împotriva domniei? Împotriva stăpânirii?
Și voi toți sunteți în gloată părtași ai nelegiuirii?
A! V-am prins, litfe spurcate! Vi-i dragă viața sau ba?
Să-mi spună dar adevărul pe cine l-oi întreba!
(Apucă de piept pe Târgovețul I.)
Tu ai o față cam proastă: frunte jos, gură căscată,
Semnele cele mai bune de-o inimă nestricată...
Pune dar mâna pe cuget ș-arată-mi, cine l-a scris
Acest cântec ce cutează pe-un vodă să-l ia în râs?
TÂRGOVEȚUL I
Iartă-mă, jupân vătave... măria-ta și stăpâne...
Eu nu știu chiar nimicuță... dar nu-i așa, să fiu câine...
Eu am sosit acușica... Sunt omul cel mai smerit...
Eu nu știu carte, jupâne... Nu eu, altul a citit...
(Răzvan, intrând pe nesimțite, se amestecă în gloată.)
BAȘOTĂ
A citit? Dar cine-anume? Care dintre toți! Arată!
TÂRGOVEȚUL I
(arată la Dascăl)
Acesta, jupân vătave...
BAȘOTĂ
A! Ființă blestemată!
DASCĂLUL
Da, da! Cam așa, jupâne! Ce să zic? Eu am citit,
Dar nu cu voie vegheată: chiar dumnealor m-au poftit...
Cercetează-i și-i întreabă... Nu sunt eu cel cu pricina.
A citi când nu te lasă, de! a cui să fie vina?
BAȘOTĂ
Oameni buni! Acuma dară, ca să văz ce-i de făcut,
Vă mai întreb, cum anume a citit acest limbut?
TÂRGOVEȚUL I
Curat pe moldovenie...
TÂRGOVEȚUL II
Negreșit! Cum se citește!
BAȘOTĂ
Drace! nu-i aci-ntrebarea. Eu știu că moldovenește,
Dar citit-a oare iute? Fără a se-nvălmășa?
Resfirat? Limpede? Neted? Repede?
MAI MULȚI
Așa! așa!
BAȘOTĂ
Așa-i, hoțule!... Ei bine! Acuma ce-mi vei răspunde?
DASCĂLUL
Hoț!, Gvwři óautňu jupâne. Eu nu doresc a m-ascunde.
Citit-am cum este rostul; vezi bine că nu-n zadar
Am tot învățat la buche. Sunt dascăl! Sunt cărturar!
BAȘOTĂ
Ticălosule! Cum, Doamne, nu ți-e greu, nu ți-e rușine
Să-mi spui mie la palavre când vorbești tocmai cu mine?...
Eu! eu, vătavul cel mare, mă-nțelegi tu cine-s eu?
Mâna dreaptă a lui hatman, carele la rândul său
Este și el mâna dreaptă a lui vodă... Prin urmare,
Vreau să-ți spun, cap făr' de crieri! că eu, vătavul cel mare,
N-aș putea citi prea iute ceea ce alții au scris.
Ș-apoi tu! tu s-o poți face? Ar fi un lucru de râs!
Un dăscălaș, o nimică, tu să mă-ntreci chiar pe mine?
Aceasta-i peste putință! Aceasta nu se cuvine!...
Deci judecata ți-e scurtă, fiind foarte-nvederat
Că cine-i foarte obraznic este foarte vinovat.
Tu ai scris cântecul ăsta! Te cunoști după sprânceană:
Un nas ascuțit de vulpe, o bărbiuță vicleană,
Ochi mici și buză subțire... chiar un chip de fariseu!
Vezi că te-am ghicit? Pe mine nu mă-nșeli tu, fătul meu!...
Slujitorilor, luați-l! E bun de spânzurătoare!

* * * 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !