25.07.2016

O scrisoare pierdută(6)

de Ion Luca Caragiale. 

Urmare la O scrisoare pierdută (5).Actul II

SCENA X
ACEIAȘI — ZOE venind repede din dreapta
ZOE (repezindu-se între Cațavencu și Tipătescu, rugătoare și foarte emoționată) : Domnule Cațavencu, domnule; pentru Dumnezeu ! te rog, nu striga... Fănică, ai înnebunit ?... Domnule Cațavencu… vă rog...
CAȚAVENCU (emoționat și el) : Cum să nu strig, doamnă ?
TIPĂTESCU (zdrobit de mișcare, ștergându-și fruntea și căzând pe un scaun la dreapta) : Mișel ! mișel ! mișel !
ZOE (rugătoare) : Domnule Cațavencu, cer scuze eu pentru momentul de iuțeală care l-a făcut pe Fănică să uite...
CAȚAVENCU: Nu încap scuze, doamnă... trebuie să ies d-aci numaidecât: nu mai pot sta un moment într-o casă unde-mi este viața în primejdie !...
ZOE: Domnule Cațavencu, în sfârșit d-ta ești un om cuminte, un om practic, d-tale îți este indiferent de la cine ți-ar veni aceea ce-ți trebuie așa de neapărat...
CAȚAVENCU: Nu-nțeleg...
ZOE: Ai cerut, în schimbul scrisorii de care e vorba, mandatul de deputat. Ai jurat pe onoarea d-tale că poimâine când ăi fi proclamat, vei da scrisoarea aceluia ce te-ar face să fii ales... Ei ! eu te aleg, eu și cu bărbatul meu; mie să-mi dai scrisoarea... Primești ?...
CAȚAVENCU (ca lovit de o idee) : Primesc...
ZOE (încet cătră Tipătescu, care stă cufundat în gânduri pe fotoliu) : Și înțelegi că atunci, când, luptând cu tine, voi căpăta scrisoarea,... tot,... tot,... Fănică, va fi isprăvit între noi. (Tare:) Suntem deplin înțeleși, domnule Cațavencu...
CAȚAVENCU: Da, madam, pe deplin... dar... (îi face semn cătră Tipătescu.)
ZOE (stăruind lângă Tipătescu) : Fănică ! Fănică ! hotărâște-te ! Poți fi tu dușmanul liniștii mele ?... Spune !... (rugându-l frumos) Fănică !...
TIPĂTESCU (nemaiputând lupta și sculându-se) : În sfârșit, dacă vrei tu... fie !... Întâmple-se orice s-ar întâmpla... (cu hotărâre) Domnule Cațavencu, ești candidatul Zoii, ești candidatul lui nenea Zaharia... prin urmare și al meu ! Poimâine ești deputat !...
ZOE (triumfătoare) : A !
CAȚAVENCU: Poimâine veți avea... (se aude zgomot afară, vocea lui Trahanache: „Ai puțintică răbdare !")
ZOE: Nenea !
TIPĂTESCU: Zaharia !
CAȚAVENCU: Venerabilul!
TIPĂTESCU: Repede, ascundeți-vă amândoi... Nu trebuie să vă vază...
(Zoe iese degrabă în stânga, Tipătescu cu Cațavencu la dreapta)
SCENA XI
TRAHANACHE:(singur)
Nimeni ?... și dobitocul de fecior mi-a spus că Fănică și Zoe sunt aici... (Merge la ușa din dreapta și bate cu discreție.) Nimeni ! (Asemenea în stânga.) Nimeni ! (Vrea să plece prin fund, și ca și când și-ar aduce aminte de ceva:) A ! era să uit ! (Șade la masa de scris, ia condei și hârtie și scrie, citind:) „Dragă Fănică, te-am căutat ! Mă întorc peste o jumătate de ceas. Trebuie să ne vedem înainte de întrunire. Așteaptă-mă negreșit; nu ieși: ai puțintică răbdare... Trahanache..." (Pune scrisoarea la vedere pe masă.)
Acuma să dăm de căpătâiele firelor iubitului nostru d. Cațavencu. (Iese prin fund repede. Un moment scena goală; apoi ușile din dreapta și din stânga se deschid binișor. Din stânga iese Zoe, din dreapta Tipătescu și Cațavencu.)
SCENA XII
TIPĂTESCU, CAȚAVENCU, ZOE, apoi CETĂȚEANUL TURMENTAT
TIPĂTESCU: Blestemată politică ! un moment să n-ai pace ! (Merge la ușa din fund și o închide.) Suntem în liniște... (Lui Cațavencu.) Eu merg la telegraf să-ți anunț la București candidatura... d-ta așteaptă acasă un cuvânt al meu... Deseară, la întrunire, fii cu tact…. trebuie mult tact. (Se aud în fund bătăi în ușă; toți din scenă tac și nu mișcă; iar bătăi, apoi trei fluierături.) E Ghiță, ăsta e semnalul lui ! (Merge și deschide ușa din fund, prin care apare Cetățeanul, fluierând ca de mirare.)
TIPĂTESCU: Iar ? (Se dă înapoi.)
CAȚAVENCU: Omul meu ! (Se dă cam la spatele Zoii.)
CETĂȚEANUL: Da, iar eu ! (Sughite.) Am venit pentru istoria aia de care am vorbit az-dimineață... Ce facem ? Iacă, mâine începe... Eu... Pentru cine votez ?
TIPĂTESCU (ținându-i calea să nu coboare în scenă) : Pentru cine ? pentru cine ? Lasă-mă în pace, cetățene: ai ajuns de nesuferit... Votează pentru cine poftești...
CETĂȚEANUL: Eu nu poftesc pe nimeni, dacă e vorba de poftă...
TIPĂTESCU: Ei ! lasă-mă-n pace, administrația nu voiește să influențeze câtuși de puțin pe nimini.
CAȚAVENCU (intervenind) : Pardon, dați-mi voie: mie-mi pare din contra că într-un stat constituțional, mai ales într-un stat tânăr ca al nostru, administrația ar trebui să...
ZOE (asemenea) : Se-nțelege...
CETĂȚEANUL (cătră Cațavencu) : Ei ! onorabilul ! nu te vedeam; sluga ! o mie de ani pace ! Și zi, mă lucrași, ai ? Adică, dă-i cu bere, dă-i cu vin, nu pentru cinstea obrazului... pentru ca să-mi faci pontul cu scrisoarea,... bravos ! dom'le Nae.
CAȚAVENCU: A ! a !
ZOE: Fănică ! Fănică ! trimite-l... e nesuferit !
TIPĂTESCU (nervos) : În sfârșit, cetățene, te rog lasă-ne cu binișorul, lasă-ne... Ce poftești de la mine ?
CETĂȚEANUL: Nu ți-am spus ? (Sughite.) Mâine începe... Ei ? (Sughite.) Eu pe cine aleg ? Pentru cine ?... (Face semnul votării și sughite.)
ZOE: Pentru d. Nae Cațavencu.
CETĂȚEANUL: Pentru... (Sughite și pufnește de râs.) Nu mă-nnebuni că amețesc...
TIPĂTESCU (din ce în ce mai nervos, luând pe Cetățeanul de mână și zguduindu-l) : Pentru că ești un om vițios...
CETĂȚEANUL: Nu mă smuci, că amețesc !
TIPĂTESCU (asemenea) : Pentru că te-ai lăsat să-ți ia din buzunar, să-ți fure scrisoarea...
CETĂȚEANUL: Ei ! nu face nimica, poate mai găsim alta...
TIPĂTESCU: Lasă-mă să vorbesc... pentru că ești...
CETĂȚEANUL: Alegător...
TIPĂTESCU: Nu... bețiv... vițios... păcătos.
ZOE: Fănică !...
TIPĂTESCU: Da, bețiv... uite și acuma ești turmentat, ești băut... (Cațavencu râde.)
CETĂȚEANUL: Aș !
TIPĂTESCU (cu dezgust) : Uite, nenorocitule ! miroși cale d-o poștă... (Îl împinge.)
CETĂȚEANUL (șovăind) : Ăsta este mirosul meu naturel...
TIPĂTESCU: Miroși a rom...
CETĂȚEANUL: Ei bravos ! Vrei să miros a gaz ?
TIPĂTESCU: Ei ! pentru toate astea trebuie să-ți dai votul lui onorabilul d. Cațavencu... Pentru așa alegător, mai bun ales nici că se putea...
ZOE: Fănică !…
CAȚAVENCU: Totdeauna ironic (zâmbind), stimabile !
SCENA XIII
ACEIAȘI - FARFURIDI, BRÂNZOVENESCU și TRAHANACHE
TIPĂTESCU (montându-se treptat) : Da, pentru d. Cațavencu lucrăm noi, pe d-sa noi îl sprijinim, pe d. Cațavencu să-l alegeți d-voastră. Și nu-l sprijinim de silă, îl sprijinim pentru că dumnealui este cel mai onest concetățean al nostru...
ZOE: Fănică, fii calm...
TIPĂTESCU: Da, sunt calm... Pentru că dumnealui (Farfuridi, Brânzovenescu și Trahanache apar în fund și ascultă. Cei dintâi arată tot ce se petrece în scenă celui d-al treilea) nu e ca alții mișel, pentru că nu e ca alții canalie, nu e ca alții infam... (se montează din ce în ce)... pentru că încă o dată, la alegători ca d-ta, cu minte, cu judecată limpede, cu simț politic, nu se poate mai bun reprezentant decât d. Cațavencu, (apăsând) onorabilul d. Cațavencu! (Tipătescu împinge cu scârbă pe Cetățeanul turmentat.)
CAȚAVENCU (zâmbind cu bonomie) : Ce răutăcios !
BRÂNZOVENESCU (din fund) : A !
FARFURIDI (lui Trahanache) : Iacă trădarea ! Când îți spuneam, venerabile !... (Coboară toți.)
TRAHANACHE: Ei ! ai puțintică răbdare !
ZOE: Nene ! (Se repede la Trahanache și-l trage deoparte unde-i vorbește încet și cu multă mișcare. Cațavencu și Cetățeanul turmentat vorbesc de altă parte asemenea)
TIPĂTESCU: Ei ! lăsați-mă toți în pace !
FARFURIDI: Te lăsăm, stimabile, dar mergem la București...
BRÂNZOVENESCU: Și vom spune tot...
TIPĂTESCU (aparte) : Duceți-vă la dracul ! (Trece lângă Trahanache și Zoe.)
FARFURIDI: La ziare !
BRÂNZOVENESCU: La Comitetul electoral central !
FARFURIDI: La guvern !
CETĂȚEANUL (arătând pe Farfuridi și Brânzovenescu lui Cațavencu) : Oleu !... fugi că amețesc ! (Cațavencu și Cetățeanul turmentat convorbesc foarte mișcat deoparte cu Farfuridi și Brânzovenescu.)
TRAHANACHE: În sfârșit, ce e, Fănică ?
TIPĂTESCU: Nu mă-ntreba pe mine, nene Zahario !
ZOE (cu energie) : Nici o vorbă, nene, trebuie…
TRAHANACHE: De ce ?
ZOE (precipitată) : Dacă mă iubești, dacă ții la mine, acuma tăcere; îți spun pe urmă tot. (Vorbesc încet toți trei.)
CAȚAVENCU (cătră Farfuridi și Brânzovenescu) : Dați-mi voie, stimabile, nu d-voastră veți avea mai multă încredere față cu înaltele locuri decât onorabilul (Toți ascultă, Tipătescu se plimbă agitat în fund.) d. Tipătescu, prefectul cel mai onest !...
TRAHANACHE: Da !
CAȚAVENCU: Cel mai integru !...
TRAHANACHE: Da !
CAȚAVENCU: Cel mai credincios !...
ZOE: Firește !
CAȚAVENCU: Dați-mi voie să vă spun că toate zbuciumările d-voastră sunt numai și numai chestii personale, și când vin niște asemenea persoane... ca d-voastră...
CETĂȚEANUL: Nananà !
FARFURIDI: Care va să zică și insulte !
BRÂNZOVENESCU: Bravo !
CAȚAVENCU: Chestie de tarabă, onorabile ! daraveri de clopotniță, stimabile !
ZOE (cătră Trahanache) : Se-nțelege !
CAȚAVENCU: Alegătorii vor vorbi...
ZOE (îndemnând pe Cetățeanul turmentat și pe Trahanache) : Da, alegătorii vor vorbi.
TRAHANACHE: Da, alegătorii vor vorbi, firește !
CETĂȚEANUL (serios) : Da, noi vom vorbi !
SCENA XIV
ACEIAȘI — GHIȚĂ PRISTANDA venind fuga din fund, cu o depeșă-n mână
PRISTANDA: Coane Fănică ! o depeșă fe-fe urgentă !
ZOE: O depeșă ! (Se-ntorc toți spre fund.)
TIPĂTESCU (deschide nervos depeșa și citește) : „Cu orice preț, dar cu orice preț, colegiul d-voastră al II-lea trebuie să aleagă pe d. Agamemnon Dandanache. (Toți mișcare.) Se face din aceasta pentru d-voastră o înaltă și ultimă chestie de încredere..." A !
FARFURIDI și BRÂNZOVENESCU: Aha !
ZOE (cu toată energia) : A ! nu se poate ! Vom lupta contra oricui... Vom lupta contra guvernului !... (Tipătescu a căzut obosit pe un scaun.)
TRAHANACHE: Ai puțintică răbdare !
ZOE: Da, nene ! vom lupta contra guvernului !
CAȚAVENCU: Da, vom lupta contra guvernului ! (Cațavencu, Zoe și Trahanache de o parte, Farfuridi, Brânzovenescu frecându-și mâinile cu satisfacție de altă parte; Ghiță în fund; Tipătescu obosit pe scaun, ca și cum n-ar lua parte la ce se petrece; Cetățeanul turmentat în mijloc)
CETĂȚEANUL (târât de curent) : Da ! vom lupta contra... (sughițănd și schimbând tonul)… adică nu... Eu nu lupt contra guvernului !…
Cortina

* * * 

Urmează O scrisoare pierdută (7)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !