17.06.2017

DESPOT VODĂ (14)

de VASILE ALECSANDRI

ACTUL III
Salon în castelul lui Laski, în Ardeal. În fund, ușă mare și largă de capelă. În dreapta, ușă tainică. În stânga, ușă mare. Alăture cu capela, o fereastră. Panoplii și portrete de palatini pe pereți. O canapea în dreapta, planul I. O masă mică lângă ea. Pe masă un scrin cu giuvaiere.

SCENA I

CARMINA, DESPOT (pe canapea)
CARMINA
Tu ești, iubite Despot! te-ascult, te simt, te văd.
Tu ești, inima-mi spune, și tot nu mă încred.
DESPOT
Eu sunt, eu, lângă tine, iubita mea Carmină.
CARMINA
Grăiește-mi, prelungește părerea mea divină,
Îmi pare că sunt prada celui mai dulce vis.
El sufletu-mi îngână și raiul mi-a deschis.
DESPOT
(cuprinzând-o cu brațele)
Nu vezi?... a zburat visul lăsându-mi mie prada.
CARMINA
Ah! Despot, scumpe Despot, mă cred că-s în Grenada!
Vorbește-mi tu de dânsa cu glasul tău iubit,
Să mă report ferice în gândul meu răpit
La patria-mi cu soare, cu-amor, cu poezie...
O! magică Grenadă! o dulce-Andaluzie! (Plânge.)
DESPOT
Carmina...
CARMINA
Ah! mă lasă să plâng... mi-e dor...
DESPOT
Nu vreu.
Vreu să-mi zâmbești.
CARMINA
(zâmbind printre lacrimi)
Vrei?... fie... (Plânge.) Ah! nu pot, scumpul meu.
DESPOT
De ce atâtea lacrimi când după despărțire
Ne regăsim ferice în leagăn de iubire?
Când Laski-i dus departe și oaspeții cu el?
Gândește, suntem siguri, noi singuri în castel.
CARMINA
Mă iartă... sunt muncită de-o crudă presimțire...
Fantasma morții zboară pe-a mea închipuire...
De ce te-ai dus de-aice, de ce m-ai părăsit?
DESPOT
Pentru că-mi ești tu dragă, pentru că te-am slăvit,
Pentru că-n exaltare, împins de-a mea simțire,
Am vrut sub cer să-ți caut un cuib de fericire;
Am vrut, lărgind în ochi-ți a lumii orizon,
Să-ți pun pe frunte-o stemă și la picioare-un tron;
Dar soarta pân-acuma s-au arătat contrară...
CARMINA
Ah! lipsa ta, iubite, a fost mult mai amară!
Ai pătimit tu, Despot, știu, multe-ai pătimit,
Dar eu, eu făr’ de tine aici cum am trăit?
În lacrimi, în durere, în grijă, în mustrare,
Lipsită de-orice sprijin, străină de sperare,
Închisă-n aste plaiuri sălbatice, pustii,
Cătând ziua și noaptea pe drumuri, dacă vii,
Și-n loc de tine, Despot, găsindu-mă cu cine?
Cu soțul meu, cu Laski, bătrân, gelos de mine,
Cu Zay, al său prieten, un ungur îngâmfat
Ce vecinic mă insultă cu-amoru-i desfrânat,
Și alții de-ai lui Laski tovarăși de beție
Care-i mănâncă-avutul râvnind a lui soție.
DESPOT
Și eu, în gheara morții de două ori cuprins,
Am fost ca prin minune din cleștetu-i desprins
Prin aste talismanuri, prețioase suvenire
De tine date mie în ziua de pornire, (arată scrinul pe masă)
Căci glasul lor în taină ziceau: fii fericit!
Carmina te așteaptă, de dânsa ești iubit.
CARMINA
Ah!
DESPOT
Numai pentru tine și pentru altul nime
Am vrut s-ating în zboru-mi a lumii înălțime;
Am vrut și tot vreau încă norocul a cerca
Alăture cu mine pe tron a te urca,
Tu prin a ta frumseță regină ești născută.
Eu vreau să fii prin mine în raze învăscută.
Destule zile negre mâhnirii ai jertfit,
E timp ca să reintri în nimbul strălucit
Lipită, alintată în dulce legănare,
Pe-o inimă fierbinte și plină de-adorare.
CARMINA
O! vis din soare!
DESPOT
Visul va fi realizat,
Carmină, căci amorul e zeu înaripat,
Și el ne va conduce, pereche-ncoronată,
Pe tronul cu splendoare din țara-nvecinată.
CARMINA
Pe tron! (În parte.) Dorul meu falnic!
DESPOT
Dar!... orice tu dorești
Se va-mplini!... zi numai, iubito, că vroiești.
CARMINA
A! cine-i la-ntuneric și fuge de lumină?
Dar ce pot face?... spune-mi.
DESPOT
Mult poate o regină!
Pe Laski ș-ai tăi oaspeți de vrei a-ndupleca
În calea-mi îndrăzneață cu mine-a s-arunca,
Noi doi avem mărirea, ei fală ș-avuție.
CARMINA
(decisă)
Cu toții, Despot, astăzi se vor închina ție.
DESPOT
O! scumpa mea domniță, tu mă re-nsuflețești.
Ce jertfe vrei?
CARMINA
Vreau numai... pe tron să mă iubești.
DESPOT
Ah! viața mea întreagă a ta-i! (O strânge la piept.)
(Zgomot de cai în curte.)
CARMINA
(mergând la fereastră)
Ce-aud afară?
A!... Laski și prefectul Zay vin... Iată-i, la scară
Au și sosit... O! Doamne, ce supărare!
DESPOT
Zay
Dispune de-o oștire cu zece mii de cai.
El poate să m-ajute.
CARMINA
Cum?
DESPOT
Luând învoire
De la-mpăratul.
CARMINA
Bine; azi am să-i fac primire
Ca niciodată, însă gelos să nu apari.
(Râzând.) Zay crede că-i Apolon pierdut printre maghiari.

SCENA II

CARMINA, DESPOT, LASKI
LASKI
(afară)
Carmina!
(Carmina se depărtează de Despot și merge spre ușa din stânga.)
CARMINA
(lui Despot)
Vine.
LASKI
(intrând prin stânga, sărută pe Carmina)
Carmen!... A! Despot?... scumpe frate.
DESPOT
Scumpul meu Laski!
LASKI
Cum?... pe neașteptate?
Ce vânt, ce întâmplare la noi iar te-au adus?
Când ai venit?
CARMINA
Chiar astăzi.
DESPOT
Și multe am de spus.
LASKI
Zi, sunt cu nerăbdare...
CARMINA
Laski, o întâlnire
Își pierde, când sunt martori, sincera ei pornire.
Aveți, cred, multe taine... aice dar vă las.
LASKI
Mergi, dragă, în grădină; acolo au rămas
Și Zay ș-ai noștri oaspeți...
CARMINA
Mă duc.
(Ea preschimbă cu Despot o ochire fugitivă și iese prin stânga condusă de Laski până la ușă.)

SCENA III

DESPOT, LASKI
LASKI
(întorcându-se repede)
Acum răspunde:
Prin mari furtuni trecut-ai... o știu; însă de unde
Revii?
DESPOT
De la Moldova, din iad, unde am fost
Zdrobit, și vin la tine să caut adăpost.
LASKI
Cum? tu renunți?...
DESPOT
Nu, Laski!... un om viteaz din luptă
Nu se retrage grabnic când arma lui e ruptă.
Destinul crunt l-oi frânge din nou sub pașii mei.
LASKI
A! bravo!... Așa, Despot, te vreau.
DESPOT
Așa mă vrei?
Iubite Laski, crede că-n viața-mi tulburată
Nu am pierdut credința în tine niciodată.
Deci vin aice iară ca barca la liman
Și-ți zic: întinde-mi mâna... sunt domn până-ntr-un an!
LASKI
Și mâna și averea toată-a mea putere
Sunt ale tale, Despot... Dispune,-ordonă, cere,
Ce vrei?
DESPOT
Vreau bani și oameni.
LASKI
Bani? voi amaneta
Moșiile, castelul, și sper a căpăta
Vreo zece mii de galbeni... de nu, chiar le voi vinde
Ca să putem în grabă războiul a-ntreprinde.
DESPOT
Atâta sumă numai?
LASKI
Mai mult nu cred să pot,
Căci... ți-o declar în taină, sunt ruinat de tot.
DESPOT
Tu, ruinat?
LASKI
A! frate, nu-ntârzie ruina
  Când Laski-i palatinul și Carmen palatina!
  Eu, știi, cu mâna spartă, născut risipitor,
  De tot ce-i scump, tablouri, cai, arme, iubitor,
  Ținând casa deschisă în care tot drumețul,
  Zi, noapte, își găsește culcușul și ospețul,
  La vârstă-naintată pierdut de-namorat,
  Cu-o nobilă spaniolă voios m-am însurat,
  Carmina din Grenada, silfidă-ncântătoare
  Cu foc de soare-n suflet și-n ochi cu foc de soare!...
  Sosită-aici, sărmana!... în tristul meu castel,
  Urâtul o cuprinse și, ca s-o scap de el,
  Am aruncat cu pumnul întregul meu tezaur,
  Vroind să-ntind pe cale-i un lung covor de aur...
  Am adunat în juru-i poeți și baladini
  Ș-o curte-mpărătească de neaoși palatini...
  Dar oricare fântână de la o vreme seacă...
  Ce vrei?... ș-a mea avere către secare pleacă!
Deci azi, ca jucătorul ce-aruncă nu-n zadar
Pe cartea unui altui chiar ultimul dinar,
Vroiesc cu tine, Despot, să fac tovărășie
De câștigat în parte, eu bani și tu domnie...
Ș-arunc pe a ta carte întregul meu avut.
DESPOT
Eu, domn, îți dau Hotinul cu-ntregul său ținut,
LASKI
Primesc! noroc!
(Dau mâna amândoi).
DESPOT
Dar oameni?
LASKI
Oameni? A! hoit să fie,
De corbi nu este lipsă... Câți trebuie? o mie,
Trei, patru, șapte, zece?... în vânt cât oi striga,
Mulțime de strânsură aici va alerga,
Hoți buni de ștreang, la ștreanguri meniți cum li se cade,
Ce știu numai să ardă, să taie și să prade.
Chiar în castel acuma avem câțiva străini,
Năprasnici șefi de bande, eroici spadasini
Ce vântură Europa cu spada vecinic goală,
Cătând moartea-n războaie ș-având groază de boală.
Villel care comandă cincizeci de burghinioni,
Rozel ce are-n mâna-i o sută de valoni
Și Sedleț și Legmanul cu multă călărime,
Ș-Anton iubit fanatic de crunta secuime,
Și alții mulți, afară de toți voinicii mei
Ce-s lupi când n-au prilejul ca să devie lei.
DESPOT
Prea bine, dar cu-o mână de bravi, cât de bravi fie,
A merge la Moldova ar fi o nebunie.
Știi însuți: moldovanul e iute la război.
Tot omul e în stare a se lupta cu doi.
Ne trebuie-o putere, pot zice-mpărătească.
Nu se învinge lesne o țară românească...
Ce zici de Zay prefectul?... El este ascultat
De Ferdinand?... Cum oare l-am face aliat?
LASKI
O! de-ar vrea Zay, complotul cu sprijinul său tare
Ar merge strună, însă...
DESPOT
Ce strică o cercare?
LASKI
Hai să cercăm, dar află că Zay, prefect regal,
Ți-a cere-n schimb de sprijin ca să devii vasal
Lui Ferdinand.
DESPOT
Eu?
LASKI
Spune: primești cu el a face
Tratat de închinare fie-n război sau pace?
DESPOT
(după o pauză)
Primesc.
LASKI
Deci adă mâna... Noroc!... ș-acuma hai
În turn... Acolo tainic să te-nvoiești cu Zay...
Dar, iscălind tratatul, vei fi tu cu credință?
DESPOT
Credința cea mai sfântă... (În parte.) Cât mi-a fi de priință.
LASKI
Moldova închinată lui Ferdinand... Ce dar!
Și pentru-a lui coroană ce scump margaritar!
DESPOT
Prea bine; dă de știre lui Zay cât mai degrabă.
LASKI
Merg; tu ascute-ți limba și să te văd la treabă...
(Iese prin dreapta.)
DESPOT
N-ai grijă,-n trei cuvinte pe Zay l-am încurcat (în parte, vesel)
Prin farmecul Carminei, frumosul avocat.
(Iese după Laski.)

SCENA IV

CARMINA, ROZEL, SOMMER, ANTON SECUIUL și alți aventurieri
(Intră pe ușa din stânga.)
ROZEL
Contesă, Francisc Primul, al Franței galant rege,
Erou, poet și vesel, iubea mult a culege
Pe câmpi de sânge lauri, în lume desfatări
Și pe frumoase buze fierbinte sărutări.
Eu am, francez ca dânsul, aceeași aplecare
Și pentru vitejie și pentru sărutare.
CARMINA
(râzând)
  Te cred, însă un rege cu titlul de galant,
  Când n-ar purta coroană, cum s-ar numi?
ANTON
(posomorât)
Berbant.
ROZEL
A fi berbant e probă de-o inimă-arzătoare
Și de-o natură vie, artistă, simțitoare,
Ce lesne se înalță spre tot ce-i luminos,
(râzând) Lăsând pe-Anton Secuiul să mormăie pe jos.
ANTON
(în parte)
Frând tueș!
SOMMER
Francisc Primul, rege-n galanterie,
A și compus, îmi pare, o mică poezie,
Un cântec, o deviză cu vesel înțeles?
ROZEL
Dar, Sommer, aste versuri ce le cânta ades:
Femeia este schimbătoare,
Nebun cine se-ncrede-n ea!
CARMINA
A! pentr-un galant rege ideea nu-i galantă.
ROZEL
Eu am mai completat-o prin astă variantă:
Femeia des e schimbătoare,
Ferice cui se-ncrede-n ea!
Ah! deie-mi dulcea sa favoare
Și schimbe-se-apoi cât a vrea!
(Toți râd)
CARMINA
Bravo, Rozel!
ANTON
Palavre!... mai bine-n războire
Aș vrea ca să se schimbe această amorțire
Ce se numește pace, căci timpul de răgaz
Preface-n om netrebnic pe omul cel viteaz.
CARMINA
Cum? preferați războiul decât o viață lină?
ANTON
Da! paloșului nostru i-e teamă de rugină.
ROZEL
Contesă, – orice ființă se naște pre pământ
Cu-o tainică menire, c-un dor și c-un avânt,
Noi să ne batem, floarea să scoată dulci parfume
Și dumneata, contesă, să fii iubită-n lume.
CARMINA
Ei bine, fiți dar veseli; eu cred că nu târziu
Se va preface-n faptă un dor atât de viu.
ROZEL
Ne-nșeli?
CARMINA
Nu; am o veste, o veste cum vă place...
De când a voastră armă dormind în teacă zace
Urâtul vă mănâncă de vii; sunteți mâhniți,
Cu ochii stinși, la față galbeni și veșteziți,
Cât cine-acum vă vede și cine vă cunoaște
Se-ntreabă cu mirare: Ce sunt? ostași ori moaște?
ANTON
Așa-i!... decât urâtul, mai bine ștreangu-n gât...
CARMINA
Eu v-am găsit de lucru și leacul de urât.
Sus paloșul la soare!... sus fruntea!... vântul bate
Și-ndeamnă a navală în țări învecinate.
Vroiți voi după dânsul cu toți să vă luați?
TOȚI
Vrem!... unde?
CARMINA
Nu departe... colea, peste Carpați.
ANTON
Cum? la Moldova?... Ellien!
CARMINA
Acolo stăpânește
Un domn pe care țara întreagă îl urăște.
Cât îți sufla deasupră-i, din tron el va cădea
Și toată-a lui avere a voastră-a rămânea.
ROZEL
Dar tronul său?
CARMINA
Acelui cu inima regească
Ce-a ști cu mâna largă pe toți să răsplătească,
Lui Despot.
TOȚI
Despot?
ROZEL
Fie!... de-l vrei, și eu îl vreu.
ANTON
Și eu!
CEILALȚI
Și eu!
CARMINA
(în parte)
O! Despot, ești domn, iubitul meu!
Curând dorința noastră va fi realizată!

SCENA V

Cei dinainte, DESPOT (vine repede din dreapta, tulburat)
DESPOT
Amici!... din turn zărit-am o numeroasă ceată
Venind despre Moldova cu steag moldovenesc.
Ei par că vin aice... E poate-un sol domnesc
Trimis de Lăpușneanu în goană după mine.
CARMINA
Ce?... în castelul nostru?
DESPOT
(la fereastră)
Priviți! aice vine!
Dar!... ceata lângă poartă, afară, s-a oprit.
ROZEL
De-a fi un sol de pace, să fie bun sosit,
De nu, amar de dânsul!... cu astă pală vie
Îi dau pe ceea lume o grabnică solie.
CARMINA
Ba nu, Rozel; stai pașnic... De-a fi sol moldovan,
Ca să scăpăm pe Despot urmează al meu plan...
ROZEL
Cum?
CARMINA
Mergi de pregătește capela funerară
Ca pentru-o-nmormântare.

SCENA VI

Cei dinainte, LASKI (intră din dreapta), PISOZKI (intră din stânga)
LASKI
Ce vuiet e afară?
Ce oameni sunt la poartă?
CARMINA
(la fereastră)
Pisozki-n foișor
De sus cu ei grăiește... vom ști curând ce vor.
Iată-l că vine.
PISOZKI
(intrând)
Pane!... sosit-au cu putere
Un sol de la Moldova.
LASKI
Ce caută? ce cere?
PISOZKI
Nu știu, însă de Despot, sosind, a întrebat.
DESPOT
De mine?... Lăpușneanu în urme-mi a călcat...
LASKI
(lui Pisozki)
Mergi!... porțile deschide!... ostașii să se-adune
În șiruri pân’ la scară; fanfarele să sune
Și steagul să se-nchine deplin desfășurat
În calea lui, căci solul e ca și-un împărat.
Mergi.
(Pisozki iese.)
CARMINA
Laski, astă pompă?...
LASKI
E dreaptă; se cuvine.
CARMINA
Dar se cuvine, spune, din casă de la tine,
Răpind pe al tău oaspe un braț îndrăznitor,
Să lase-o pată neagră pe vechiul tău onor?
LASKI
Contesă, te alină. Bătrânul Laski știe
A-și împăca onorul cu sacra-i datorie.
Lui Sigismund al nostru credință am jurat.
Respect pe el în solul trimis de-un aliat.
CARMINA
Respectă tu calăul, eu respectez victima.
Țin oaspele în casă și dau afară crima,
Căci e o crimă oarbă de-a vinde-oaspele său.
DESPOT
Mai bine moarte mie!
CARMINA
Tăcere!... te scap eu.
Cu mine vină-n grabă; prin moarte simulată,
Să te ferim, amice, de moarte-adevărată.
(Iese cu Despot prin dreapta.)
LASKI
A! planu-i bun; vă duceți.
(Fanfare în curte.)

SCENA VII

LASKI, ANTON SECUIUL, SOMMER și ceilalți oaspeți în dreapta, PISOZKI, TOMA CALABAICANUL, urmat de seimeni, CARMINA PISOZKI
(intră anunțând)
Solul!
LASKI
(făcând doi pași înaintea solului)
Fii bun venit!
TOMA
(intră prin ușa din stânga, întovărășit de doi căpitani de seimeni)
Eu, Toma, sol de pace, în numele slăvit
Lui Vodă Lăpușneanu, Domn țării moldovene,
Și-n numele lui Sigmund, Domn țării ardelene,
Vin ca să cer pe Despot aici adăpostit.
Lui Vodă el e dușman viclean și ne-mblânzit;
Deci viu și-ntreg am ordin să-l iau, să-l duc în țară.
Am zis.
(Carmina reintră și se oprește lângă ușa din stânga.)
LASKI
Ești sol de pace?... deci, Toma, îți zic iară
Bine-ai intrat în casă-mi... și iată-al meu răspuns:
În zidurile mele oricine a pătruns
Devine-un oaspe sacru, căci legea ospeției
Îi pune-un scut puternic sub pavăza frăției.
Aici eu sunt stăpânul!... Aici stăpân sunt eu
Mai mult decât un rege stăpân pe tronul său,
Și nime n-are voie, și nime drept nu are,
Cerându-mi pe-al meu oaspe, să-mi ceară o trădare!
Un oaspe face parte din zidul strămoșesc
Precum onorul sacru din suflet omenesc.
O piatră scoasă... zidul slăbit se prăbușește.
O faptă rea... onorul ca frunza veștezește...
Eu sunt dintr-acei oameni ce viețuiesc și mor
În casa lor întreagă cu-ntreg onorul lor!
CARMINA
(înaintând)
Bine, Laski.
TOMA
Destulă atâta limbuție.
Nu mă uimești pe mine cu seaca ta mândrie.
Ți-am spus că vreau pe Despot viu... în zadar pe el
Tu cerci de a-l ascunde în vechiul tău castel...
CARMINA
Castelul n-are teamă de oaspeți a răspunde.
Pe vii el nu-i tradează, pe morți el nu-i ascunde.
Despot e mort!
TOMA
Mort, Despot?
CARMINA
Îl ceri tu în zadar.
A fost rănit de moarte trecând peste hotar
Ș-au espirat aice în crâncenă durere.
TOMA
Nu cred; e iscodire vicleană de muiere.
Seimeni! naval cu toții... Castelul cercetați
În numele lui Sigmund și Lăpușneanu.
(Câțiva seimeni intră pe scenă.)
CARMINA
(se repede înaintea ostașilor)
Stați!
Vroiți pe Despot?... Iată-l!... (Deschide ușile din fund.)
Notă: Se vede lăuntrul capelei luminată cu policandre. Pe o masă acoperită de catifea neagră stă Despot lungit, palid ca un mort, și cu crucea pe piept. Câțiva călugări îl înconjură purtând torțe aprinse. Rozel, deghizat în capucin, stă în genunchi lângă catafalc. Un cor de glasuri, împreunat de acordurile unui organ, psalmodiază: “Beati qui moriuntur in Domino ”.
TOMA
(oprindu-se lângă ușa capelei)
Mort?
CARMINA
Mort!... Te du de spune
Lui Vodă, a sa frunte cu lauri s-o încunune.
El a ucis pe Despot!
TOMA
E mort!... Chiar mort îl vreu.
(Face un pas. Rozel se scoală și se pune în fața lui Toma pe pragul capelei.)
ROZEL
În lături toți!... Cadavrul este-a lui Dumnezeu.
TOMA
(amenințător)
În lături tu!...
ROZEL
Profane, turbarea-ți e semeață.
Respectă măcar moartea în omul făr’ de viață.
(Laski înaintează maiestos.)
Stai, Toma!... Lăpușneanu a vrut pe Despot viu.
Solia-ți încetează aproape de sicriu.
(Toma stă puțin nedumerit, în vreme ce ușa capelei se închide, după ce mai întâi Rozel și alți ostași deghizați în călugări au ieșit și s-au pus de pază dinaintea capelei.)
TOMA
(către seimeni)
E mort! pentru domnie deci teamă nu mai este.
Haideți, lui Lăpușneanu să ducem astă veste.
(Iese cu seimenii lui.)
CARMINA
(la fereastră)
S-a dus, curtea-i deșartă și poarta s-a închis.
(Merge la ușile din fund.)
Despot!
(Ușile se redeschid. Despot apare pe prag.)

SCENA VIII

Cei dinainte, DESPOT, ROZEL
DESPOT
Iată-mă-s iară mai viu și mai decis!
(Înaintează în mijlocul scenei, scoțând spada.)
Din toate-a noastre spade să facem toți o spadă,
Pe Vodă Lăpușneanu la vulturi să-l dăm pradă.
ROZEL
Pas, Despot!... unde-i merge, voioși mergem și noi!
DESPOT
Norocul și izbânda cu mine și cu voi!
Să dăm armelor noastre atingerea frățească.
(Toți în fund ating vârfurile spadelor.)
Scânteia-nflăcărării din ele să zbucnească,
Ș-acea scânteie zboare ca fulger răzbitor
Lui Lăpușneanu-n frunte să scrie: trădător!
Acum el mort mă crede?... Eu mort, și el în viață,
E timp viul cu mortul să se-ntâlnească-n față.
La arme, frați!
TOȚI
La arme!
DESPOT
Ca domn sau ca ostaș,
În luptele de moarte mă jur a fi fruntaș!
La lupte, frați!
TOȚI
La lupte!
LASKI
Deci haideți, fiecare
Să ne-adunăm ostașii în codri, la hotare.
TOȚI
Hai!
DESPOT
Gloria vă cheamă!... zburați la glasul ei!...
LASKI
Ha!... moarte sau izbândă!
DESPOT
Izbândă, frații mei!
(Toți pleacă prin stânga. Laski se întoarce de la ușă și zice lui Despot:)
LASKI
Tu, stai ascuns aice pân’ ce ți-i lua zborul.
Te las. (Iese.)
DESPOT
(întinzând brațele)
Carmina!...
CARMINA
(aruncându-se în brațele lui Despot)
Despot!
DESPOT
Al nostru-i viitorul!...
( Cortina cade . )

* * *

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !