18.07.2016

O scrisoare pierdută (4)

de Ion Luca Caragiale. 

Urmare la O scrisoare pierdută (3).


Actul II


SCENA I
TRAHANACHE, FARFURIDI și BRÂNZOVENESCU stau împrejurul unei mese rotunde, studiând listele electorale; fiecare are câte un creion colorat în mână
BRÂNZOVENESCU: Șaizeci și nouă cu roșu, buni... unsprece cu albastru... ai lor...
FARFURIDI: Doisprezece...
TRAHANACHE: Ai puțintică răbdare... unu, doi, cinci... șapte... zece... unsprezece.
FARFURIDI: Doisprezece...
TRAHANACHE: Cu Ienache Siripeanu.
BRÂNZOVENESCU: Nici nu mai are drept de vot, de când și-a măritat fata... Nu i-a dat casele de zestre ? Ei ? Dacă votează, merge la pușcărie onorabilul.
TRAHANACHE: Ai puțintică răbdare... Da' dacă-l putem aduce să voteze cu noi ?
FARFURIDI: Altă vorbă... Să voteze cu noi, e ușor; are procesul cu epitropia bisericii, săptămâna viitoare... dar să voteze cu noi ? Adică cum să voteze cu noi ?...
BRÂNZOVENESCU: Adică cum să voteze cu noi ?
TRAHANACHE: Să voteze cu noi.
BRÂNZOVENESCU: Nu pricepi, neică Zahario, vorba noastră ? Adică „noi", partidul nostru, pentru cine votăm noi, pentru cine lucrăm noi ? Noi încă nu știm...
TRAHANACHE: Mă rog, aveți puțintică...
FARFURIDI: Nu știm...
TRAHANACHE: Mă rog, aveți...
FARFURIDI: Ba eu merg și mai departe și zic, cum ziceam lui amicul meu Brânzovenescu: mă tem de trădare...
TRAHANACHE: Cum de trădare ?
BRÂNZOVENESCU: De-aia noi astăzi când am mirosit ceva cumva...
FARFURIDI: Ceva cumva...
TRAHANACHE: Ceva cumva ?
BRÂNZOVENESCU: Dacă e ceva la mijloc...
FARFURIDI: Ceva la mijloc...
TRAHANACHE: Ceva la mijloc ?
FARFURIDI: Da, așa, dacă e trădare, adică dacă o cer interesele partidului, fie !
BRÂNZOVENESCU: Dar cel puțin s-o știm și noi ! (Trahanache vrea să-i întrerupă, fără să izbutească)
FARFURIDI: Pentru că eu am zis-o cu străbunii noștri, cu Mircea cel Bătrân și cu Vlad Țepeș, neică Zahario: îmi place trădarea, dar...
TRAHANACHE: Mă rog, ai puțintică...
BRÂNZOVENESCU: Ce răbdare, neică Zahario ! Nu mai e vreme de așa lucru... Astă-seară e întrunire ?
FARFURIDI: Mâine începe alegerea ?
TRAHANACHE: Da...
FARFURIDI: Ei ! pentru cine votăm ?
BRÂNZOVENESCU: Pentru cine votăm ?
TRAHANACHE: Aveți puțintică răbdare ! Pentru cine ați mai votat și până acuma ?
BRÂNZOVENESCU: Nu înțeleg.
FARFURIDI: Nici eu.
TRAHANACHE: Mă rog, ia să ne tălmăcim noi puțintel...
FARFURIDI: Să ne tălmăcim, da, să ne tălmăcim, asta o cerem și noi.
TRAHANACHE: Ce sunteți d-voastră, mă rog ? Vagabonți de pe uliță ? nu... Zavragii ? nu... Căuzași ? nu... D-voastră, adică noi, suntem cetățeni, domnule, suntem onorabili... Mai ales noi suntem stâlpii puterii: proprietari, membrii Comitetului permanent, ai Comitetului electoral, ai Comitetului școlar, ai Comitetului pentru statuia lui Traian, ai Comițiului agricol și ețetera. Noi votăm pentru candidatul pe care-l pune pe tapet partidul întreg... pentru că de la partidul întreg atârnă binele țării și de la binele țării atârnă binele nostru...
BRÂNZOVENESCU: Așa e…
FARFURIDI: Așa e, dar...
TRAHANACHE: Dar ce ? Numele candidatului poate să fie al meu, al d-tale, ori al d-sale, după cum cer enteresurile partidului. Din moment în moment așteptăm să-l știm... Prefectul trebuie să vie; nu-l așteptăm să vie de la telegraf ? Nu bate telegraful ?... Bate; ce treabă alta are ? Poate că acuma când noi vorbim, poate să fi și sosit numele... pe sârmă, stimabile... Da, pe sârmă, ce crezi d-ta ?
FARFURIDI: Toate bune și frumoase cum le tălmăcești d-ta, neică Zahario, dar nouă... nouă ni e frică de trădare...
BRÂNZOVENESCU: Nu din partea d-tale...
FARFURIDI: Nu din a d-tale...
TRAHANACHE: Da' din a cui ?
FARFURIDI: Din a cui, din a cui ? știi d-ta din a cui...
TRAHANACHE: Să n-am parte de Joițica, dacă știu.
BRÂNZOVENESCU: Ei, stimabile, prea te faci chinez, dă-mi voie...
FARFURIDI: Știi ce, venerabile neică Zahario, ia să dăm noi mai bine cărțile pe față.
TRAHANACHE: Dă-le, neică, să vedem.
FARFURIDI: Ți-am spus că mi-e frică de trădare... Ei ?
BRÂNZOVENESCU: Ei ?
TRAHANACHE: Ei ?
FARFURIDI: Ei ? ni-e frică din partea amicului.
TRAHANACHE: Care amic ?
BRÂNZOVENESCU: Care amic, care amic ? Știi d-ta...
TRAHANACHE: Să n-am parte de Joițica, dacă știu.
FARFURIDI: Iar te faci chinez...
TRAHANACHE: Zău nu...
FARFURIDI: Din partea amicului... Fănică...
TRAHANACHE (surprins) : Ce ?
BRÂNZOVENESCU: Din partea prefectului.
TRAHANACHE (încruntat) : Cum ?
FARFURIDI (scurt) : Nouă ni-e frică... de ! că-și dă coatele cu Cațavencu...
TRAHANACHE (urmează jocul crescendo) : Cu Cațavencu ?
FARFURIDI: Cu moftologul…
BRÂNZOVENESCU: Cu nifilistul...
TRAHANACHE (de-abia stăpânindu-și indignarea) : Cu Cațavencu? trădare ? Fănică trădător ! Ei bravos ! Ei ! asta mi-a plăcut ! Ei ! nu m-așteptam ! Ei ! ne-am procopsit !
FARFURIDI: De ! noi...
BRÂNZOVENESCU: Ce ne-am zis...?
TRAHANACHE (biruit din ce în ce mai mult de indignare) : Ai puțintică răbdare, stimabile. Nu dau voie nimănui să-și permită, mă-nțelegi, să bănuiască măcar câtuși de puțin pe Fănică. Pentru mine, stimabile, mă-nțelegi, să vie cineva să-mi bănuiască nevasta, pe Joițica...
BRÂNZOVENESCU: Pe coana Joițica, onorabile…
FARFURIDI: Îmi pare rău, neică Zahario, noi nu...
TRAHANACHE (și mai indignat) : Ai puțintică răbdare... zic: pentru mine să vie cineva să bănuiască pe Joițica, ori pe amicul Fănică, totuna e... E un om cu care nu trăiesc de ieri de alaltăieri, trăiesc de opt ani, o jumătate de an după ce m-am însurat a doua oară. De opt ani trăim împreună ca frații, și nici un minut n-am găsit la omul ăsta măcar atitica rău... Credeți d-voastră că ar fi rămas el prefect aici și nu s-ar fi dus director la București, dacă nu stăruiam eu și cu Joițica... și la dreptul vorbind, Joițica a stăruit mai mult…
FARFURIDI: Ei! se-nțelege, damele sunt mai ambițioase...
TRAHANACHE (și mai indignat) : Ai puțintică răbdare... Nu de ambiț că ni era prieten, - pentru enteresul partidului. Cine altul ar fi putut fi prefect al nostru ?
FARFURIDI: S-ar mai fi găsit, poate.
TRAHANACHE: Să-mi dai voie să nu te crez. Un om endepandent, care a facut servicii partidului, județului, țării... și mie, ca amic, mi-a făcut și-mi face servicii, da !... și să veniți d-voastră, tot din partid (cu ton de mustrare aspră) și să bănuiți că... să vă pronunțați cu astfel de cuvinte neparlamentare... îmi pare rău...
BRÂNZOVENESCU: În sfârșit, noi...
TRAHANACHE: Ai puțintică răbdare... Îmi pare rău... (Indignat rău de tot.) Care va să zică unde nu înțelegeți d-voastră politica, hop ! numaidecât trădare ! Ne-am procopsit ! Ce soțietate ! Adevărat, bine zice fiu-meu de la facultate: unde nu e moral, acolo e corupție și o soțietate fără prințipuri, va să zică că nu le are. (În culmea indignării.) Trădare ! Bravos ! Fănică trădător ! Frumos ! (Pleacă.) Salutare ! salutare, stimabile ! (Iese foarte tulburat prin fund.)
SCENA II
FARFURIDI, BRÂNZOVENESCU stau un minut privind unul la altul
FARFURIDI: Ei !... ți-a plăcut venerabilul ?
BRÂNZOVENESCU: E tare... tare de tot... Solid bărbat ! Nu-i dăm de rostul secretului. Trebuie să mai așteptăm.
FARFURIDI: Să mai așteptăm ? Până când să mai așteptăm ?... Deseară, la sfârșitul întrunirii, parcă-l văz pe venerabilul că se scoală și trage clopoțelul: „Stimabililor, aveți puțintică răbdare:
Candidatul Comitetului nostru este onor. d. Nae Cațavencu..."
BRÂNZOVENESCU: Moftologul !
FARFURIDI: Nifilistul ! Și bravo-n sus, și bravo-n jos, și mâine și poimâine, nenea Ghiță polițaiul aleargă, până-i iese limba de un cot și ți-l toarnă pe d. Cațavencu, care ne-a înjurat și ne-a batjocorit de atâta vreme pe toate tonurile, deputat la colegiul II... Și noi... să stăm cu mâinile în sân ?... peste poate !...
BRÂNZOVENESCU: Ce-o să faci ? Te joci cu puterea ?
FARFURIDI: Ce să fac ?... Batem o depeșă la București, la Comitetul central, la minister, la gazete, scurt și cuprinzător: (bătând cu pumnul drept în palma stângă, ca un telegrafist pe aparatul lui, sacadat, tot textul-proiect al depeșii) „Trădare ! Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru nifilistul Cațavencu, pe care vor să-l aleagă la colegiul II... trădare ! trădare ! de trei ori trădare !"
BRÂNZOVENESCU (scurt) : E tare ! prea tare ! n-o iscălesc.
FARFURIDI (cu tărie, impunător) : Trebuie să ai curaj ca mine ! trebuie s-o iscălești: o dăm anonimă !
BRÂNZOVENESCU: Așa da, o iscălesc !
FARFURIDI: O iscălim: „Mai mulți membri ai partidului"...
BRÂNZOVENESCU: Da' dacă ne cunoaște slova la telegraf ?
FARFURIDI: Punem pe altcineva s-o scrie.
BRÂNZOVENESCU: Pe cine ?
FARFURIDI: Trebuie să găsim pe cineva să ni-o dea la telegraf ! 'Aide, Brânzovenescule.
BRÂNZOVENESCU: Numai să nu pățim ceva.
FARFURIDI (impunător) : Trebuie să ai curaj: anonimă. Câte ceasuri sunt ?
BRÂNZOVENESCU: Cinci.
FARFURIDI: 'Aide degrab', între cinci și șase fix se-nchide telegraful... (Ies cu grabă.)
SCENA III
GHIȚĂ PRISTANDA (singur; intră prin dreapta; e puțin mișcat)
O făcurăm și p-asta... și tot degeaba. Am pus mâna pe d. Cațavencu... Când am asmuțit băieții de l-a umflat, striga cât putea: „Protestez în numele Constituției ! Asta e violare de domiciliu !"  Zic: „Curat violare de domiciliu ! da' umflați-l !" Și l-au umflat. L-am turnat la hârdăul lui Petrache. M-am întors cu birja acasă la el, am căutat prin toate colțișoarele, am ridicat dușamelele, am destupat urloaiele sobii, am scobit crăpăturile zidului: peste putință să dau de scrisoare. M-am întors la poliție, l-am scotocit prin buzunare, peste tot: nu e și nu e. L-am amenințat că am poruncă de la conul Fănică să-l chinuiesc ca pe hoții de cai,... degeaba: nu spune decât numai și numai coanii Joițichii. O caut și nu o găsesc; acasă nu-i, aici nu e... A ! iacăt-o... Coană Joițico!
SCENA IV
PRISTANDA și ZOE
ZOE (venind repede din fund) : Ghiță, bine că te găsesc.
PRISTANDA: Și eu vă căutam, coană Joițico...
ZOE: Ghiță, Ghiță, ce-am aflat ? ce ați făcut ? Ați înnebunit ? Adineaori, când ieșeam de-acasă, am aflat de la doctorul că te-ai dus cu jandarmii, ai călcat casa lui Cațavencu, l-ai luat pe sus și l-ai dus la poliție, la arest ! Cum ai făcut asta ?
PRISTANDA: Ordin verbal de la conul Fănică.
ZOE: Unde e Fănică ?
PRISTANDA: Nu știu, îl caut și eu.
ZOE: Și pentru ce l-ați arestat pe Cațavencu ?
PRISTANDA: Pentru ca să-i apucăm scrisoarea.
ZOE: Și ai apucat-o ?
PRISTANDA: Nu, coană Joițico, după cât am căutat și pe dânsul și la el acasă, scrisoarea este ascunsă altundeva.
ZOE: Ghiță, m-ați nenorocit ! Scrisoarea o să fie publicată mâine și ați făcut și scandal degeaba. Dăscălimea o să urmeze înainte cu gazeta și în lipsa lui... Ce-o să zică la București guvernul, când o afla că ați violat domiciliul lui Cațavencu și l-ați arestat în ajunul alegerilor, după ce guvernul era asigurat că toate au să se petreacă cu bine și cu liniște ?... Cum o să mai poată rămâne Fănică prefect ?
PRISTANDA: Coană Joițico, am uitat să vă spui: după câte făgăduieli și amenințări i-am făcut lui Cațavencu, mi-a răspuns că în zadar mai stăruiesc și că la urma urmelor nici nu mai vrea să stea de vorbă cu nimini, dar cu nimini, decât numai cu d-voastră.
ZOE: Cu mine ?... Du-te, Ghiță, du-te degrabă, dă-i drumul și roagă-l din partea mea să poftească aici... Îl aștept...
PRISTANDA: Numai dacă conul Fănică...
ZOE: Dacă ții la tine, dacă ții la familia ta, Ghiță...
PRISTANDA: Cum să nu țiu, coană Joițico ? unsprece suflete !
ZOE: Du-te degrabă, într-un suflet, și să nu vii fără Cațavencu. Poartă-te bine cu el. Ia o birjă și vino-ntr-o clipă.
PRISTANDA: Ascult !
ZOE: Ai venit ?
PRISTANDA: M-am dus !...
SCENA V
ZOE singură
(agitată, scoate gazeta și citește) : „în numărul de mâine al foii noastre vom reproduce o interesantă scrisoare sentimentală a unui înalt personaj din localitate către o damă de mare influență. Originalul va sta de mâine la dispoziția curioșilor, în biuroul nostru de redacție. Atât pentru astăzi. A bon entendeur salut !..." Ce mai e de făcut ?... (Se plimbă agitată, apoi se oprește ca în fața unei inspirații.) Trebuie să alegem pe Cațavencu. Nu mai încape vorbă, nu mai e vreme de stat la gânduri. Cu un mișel ca el, când ne ține la mână așa de bine, lupta ar fi o copilărie, o nebunie... Fănică... trebuie să se învoiască... trebuie... Ei ! ș-apoi ! mai la urmă Cațavencu poate fi tot așa de bun deputat ca oricare altul... Dar unde e Fănică ? unde poate să fie ?...Unde ?

* * * 

Urmează O scrisoare pierdută (5)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !