13.08.2014

DĂNILĂ PREPELEAC (1)

de ION CREANGĂ.
danila-prepeleac-1


Erau odată într-un sat doi frați, și amândoi erau însurați. Cel mai mare era harnic, grijuliu și chiabur, pentru că unde punea el mâna punea și Dumnezeu mila, dar n-avea copii. Iară cel mai mic era sărac. De multe ori fugea el de noroc și norocul de dânsul, căci era leneș, nechitit la minte și nechibzuit la trebi; ș-apoi mai avea și o mulțime de copii ! Nevasta acestui sărac era muncitoare și bună la inimă, iar a celui bogat era pestriță la mațe și foarte zgârcită. Vorba veche: "Tot un bou ș-o belea". Fratele cel sărac — sărac să fie de păcate ! — tot avea și el o pereche de boi, dar colè: porumbi la păr, tineri, nalți de trup, țepoși la coarne, amândoi cudalbi, țintați în frunte, ciolănoși și groși, cum sunt mai buni de înjugat la car, de ieșit cu dânșii în lume și de făcut treabă.
Dar plug, grapă, teleagă, sanie, car, tânjală, cârceie, coasă, hreapcă, țăpoi, greblă și câte alte lucruri ce trebuiesc omului gospodar nici că se aflau la casa acestui om nesocotit. Și când avea trebuință de asemene lucruri, totdeauna supăra pe alții, iară mai ales pe frate-său, care avea de toate. Nevasta celui bogat de multe ori făcea zile fripte bărbatului, ca să-l poată descotorosi odată de frate-său. Ea zicea adeseori:
- Frate, frate, dar pita-i cu bani, bărbate.
— Apoi, dă, măi nevastă, sângele apă nu se face. Dacă nu l-oi ajuta eu, cine să-l ajute ?
Nevasta, nemaiavând încotro, tăcea și înghițea noduri. Toate ca toate, dar carul său era de haimana. Nu treceau două-trei zile la mijloc, și se trezea la ușa ei cu Dănilă, cumnatu-său, cerând să-i împrumute carul: ba să-și aducă lemne din pădure, ba făină de la moară, ba căpiți din țarină, ba multe de toate.
- Măi frate, zise într-o zi cel mai mare istuilalt; mi-e lehamite de frăția noastră !... Tu ai boi, de ce nu-ți închipuiești ș-un car ? Al meu l-ai hârbuit de tot. Hodorog ! încolo, hodorog ! pe dincolo, carul se strică. Ș-apoi, știi vorba ceea: "Dă-ți, popă, pintenii și bate iapa cu călcâiele".
- Apoi, dă, frate, zise istalalt, scărpinându-se în cap, ce să fac ?
- Ce să faci ? Să te-nvăț eu: boii tăi sunt mari și frumoși; ia-i și-i du la iarmaroc, vinde-i și cumpără alții mai mici și mai ieftini, iar cu banii rămași cumpără-ți și un car, și iaca te-ai făcut gospodar.
- Ia, știi că nu m-ai învățat rău ? Așa am să fac.
Zicând aceste, se duce la dânsul acasă, își ia boii de-o funie și pornește cu ei spre târg. Dar, cum am spus, omul nostru era un om de aceia căruia-i mânca câinii din traistă, și toate trebile, câte le făcea, le făcea pe dos. Târgul era cam departe, și iarmarocul pe sfârșite. Dar cine poate sta împotriva lui Dănilă Prepeleac ? (că așa îi era porecla, pentru că atâta odor avea și el pe lângă casă făcut de mâna lui). El tuflește cușma pe cap, o îndeasă pe urechi și habar n-are: "Nici nu-i pasă de Năstasă; de Nichita, nici atâta".
Mergând el cu Duman și Tălășman ai săi, tot înainte spre iarmaroc, tocmai pe când suia un deal lung și trăgănat, alt om venea dinspre târg cu un car nou, ce și-l cumpărase chiar atunci și pe care îl trăgea cu mâinile singur, la vale cu proptele și la deal cu opintele.
- Stai, prietene, zise ist cu boii, care se tot smunceau din funie, văzând troscotul cel fraged și mândru de pe lângă drum. Stai puțin cu carul, c-am să-ți spun ceva.
- Eu aș sta, dar nu prea vrea el să steie. Dar ce ai să-mi spui ?
- Carul dumitale parcă merge singur.
- D-apoi... mai singur, nu-l vezi ?
- Prietene, știi una ?
- Știu dacă mi-i spune.
- Hai să facem treampa; dă-mi carul, și na-ți boii. Nu vreau să le mai port grija în spate: ba fân, ba ocol, ba să nu-i mănânce lupii, ba de multe de toate... Oi fi eu vrednic să trag un car, mai ales dacă merge singur.
- Șuguiești, măi omule, ori ți-e într-adins ?
- Ba nu șuguiesc, zise Dănilă.
— Apoi dar, te văd că ești bun mehenghiu, zise cel cu carul; m-ai găsit într-un chef bun; hai, noroc să dea Dumnezeu ! Să-ți aibi parte de car, și eu de boi !
Apoi dă carul, își ia boii, pleacă pe costișă într-o parte spre pădure și se cam mai duce. Istalalt, adică Dănilă, zice în gândul său:
"Taci, că-i cu buche; l-am potcovit bine ! De nu cumva s-ar răzgândi; dar parcă nu era țigan, să întoarcă."
Apoi își ia și el carul și pornește tot la vale înapoi spre casă.
- Aho! car nebun, aho ! Când te-oi încărca zdravăn cu saci de la moară, ori cu fân din țarină, atunci să mergi așa !
Și cât pe ce, cât pe ce să nu-l ia carul înainte. Dar de la o vreme valea s-a sfârșit și s-a început un deal; când să-l suie la deal, suie-l dacă poți !... Hârți ! încolo, scârți ! încolo, carul se da înapoi.
- Na ! car mi-a trebuit, car am găsit !
Apoi cu mare greu hartoiește carul într-o parte, îl oprește în loc, se pune pe proțap și se așterne pe gânduri.
- Mă !... asta încă-i una ! De-oi fi eu Dănilă Prepeleac, am prăpădit boii; iar de n-oi fi eu acela, apoi am găsit o căruță... Ba e Prepeleac, ba nu-i el... Când iaca un om trecea iute spre târg c-o capră de vânzare.
- Prietene, zise Dănilă, nu mi-i da capra ceea, să-ți dau carul ista ?
- Apoi... dă... capra mea nu-i de cele săritoare, și-i bună de lapte.
- Ce mai la deal, la vale ! bună, ne-bună, na-ți carul și dă-mi-o !
Cela nu se pune de pricină, dă capra și ia carul. Apoi așteaptă până vin alte care, de-l leagă dinapoia lor, și se duce în treaba lui spre casă, lăsând pe Dănilă gură cască tot pe loc.
- Bun, zise Prepeleac. Ia, pe ist cu capra știu încaltea că bine l-am boit !
Ia apoi și el capra și pornește iar spre târg. Dar capra tot capră; se smuncea în toate părțile, încât îi era acum lehamete de dânsa.
- De-aș ajunge mai degrabă în târg, zise Prepeleac, ca să scap de râia asta.
Și, mergând el mai departe, iaca se întâlnește c-un om ce venea de la târg c-o gâscă în brațe.
- Bun întâlnișul, om bun ! zise Dănilă.
- Cu bine să dea Dumnezeu !
- Nu vrei să facem schimb ? să-ți dau capra asta și să-mi dai gâsca.
- N-ai nimerit-o, că nu-i gâscă, ci-i gânsac; l-am cumpărat de sămânță.
- Da, dă-mi-l, dă-mi-l ! că-ți dau și eu o sămânță bună.
- De mi-i da ceva adaos, poate să ți-l dau; iară de nu, norocul gâștelor de-acasă; că are să facă un otrocol prin ele, de s-a duce vestea ! În sfârșit, dur la deal, dur la vale, unul mai dă, altul mai lasă, și Prepeleac mărită capra ! Apoi înșfacă gânsacul și pleacă tot înainte spre târg. Când ajunse în târg, gânsacul, dorit de gâște, țipa cât îl lua gura: "ga, ga, ga, ga !"
"Na ! c-am scăpat de dracul și am dat peste tată-său: acesta mă asurzește ! Las' că te însor eu și pe tine acuși, măi buclucașule !"
Și, trecând pe lângă un negustor cu pungi de vânzare, dă gânsacul pe-o pungă de cele pe talger și cu băierile lungi, de pus în gât. Ia el punga, o sucește, o învârtește ș-apoi zice:
"Na-ți-o frântă, că ți-am dres-o ! Dintr-o pereche de boi de-a mai mare dragul să te uiți la ei am rămas c-o pungă goală. Măi ! măi ! măi ! măi ! Doar știu că nu mi-i acum întâiași dată să merg la drum; dar parcă dracul mi-a luat mințile !"
Mai șede el cât șede de cască gura prin târg, ș-apoi își ia tălpășița spre casă. Și, ajungând în sat, se duce drept la frate-său, ca să-i ducă bucurie.
- Bine v-am găsit, bădiță !
- Bine-ai venit, frate Dănilă ! Da' mult ai zăbovit la târg !
- Apoi dă, bădiță; m-am pornit cu graba și m-am întâlnit cu zăbava.
- Ei, ce veste ne mai aduci de pe la târg ?
- Ia, nu prea bună ! Bieții boișorii mei s-au dus ca pe gura lupului.
- Vro dihanie a dat peste dânșii, ori ți i-a furat cineva ?
- Ba ! I-am dat eu singur cu mâna mea, bădiță.
Apoi spuse din capăt toată întâmplarea, pe unde-a fost și ce-a pățit; iar la urma urmelor zise:
- Ș-apoi, ce mai atâta vorbă lungă, dintr-o pereche de boi m-am ales c-o pungă; ș-apoi și asta pute a pustiu, bădiță dragă.
- Mă ! da, drept să-ți spun, că mare nătărău mai ești !
- Apoi dă !... bădiță ! pân-aici, toate-au fost cum au fost, da' de-acum am prins eu minte... Numai ce folos ? Când e minte, nu-i ce vinde; când e brânză, nu-i bărbânță. Iaca îți dau dumitale punga asta, că eu n-am ce face cu dânsa. Și te mai rog de toți dumnezeii să-mi împrumuți macar o dată carul cu boii, s-aduc niște lemne din pădure la nevastă și la copii, că n-au scânteie de foc în vatră, sărmanii ! ș-apoi, ce-a da Dumnezeu ! cred că nu te-oi mai supăra.
- Ptiu ! mă ! zise frate-său, după ce l-a lăsat să sfârșască. Se vede că Dumnezeu a umplut lumea asta cu ce-a putut. Iaca-ți mai dau o dată carul, dar asta ți-a fi cea de pe urmă.
* * * 
Dă clic aici pentru Dănilă Prepeleac (2) !