23.01.2016

Proștii (2)

de Liviu Rebreanu

Urmare la Proștii (1)

Flăcăul se cotoșmăni mai bine pe lespede, își aduse genunchii până la nas și, cuprinzându-i cu amândouă brațele, bâigui scurt și mustrător:
- Nu mai vine...
- Nu, tuși Nicolae, scotocind în chimir după lulea.
Aprinse și începu a pâcăi alene, nepăsător, scuipând des și țâșnitor printre dinți.
Gara cu magaziile ei sure prinse a se dezbrăca de întuneric.
Un vânt aspru, tomnatic vâjâia prin porumbiștea dimprejur, scutura stăruitor olanele coperișurilor. Iar peste linie, ascunsă sub sălciile zăvoiului, hruba de nuiele a hamalului răsări și ea, trezită din somn, cu ochiul ei roșu, plâns și ars de sărăcie.
Dinspre târg, deodată, se desluși zgomotul unor pași târâți, greoi, însoțiți de gemete înfundate. Feciorul ridică fruntea și trase cu urechea.
- Vine cineva... zise înăbușit.
Portița zăplazului scârțâi prelung și o babă gârbovită ca un gânj, cu fața zbârcită ca o hribă uscată, se apropie de drumeți.
- Oare n-am întârziat, oameni buni ? întrebă dânsa îngrijorată.
- Nu, lele, nu, murmură Nicolae cu pipa între măsele. Da până unde ? adăugă apoi cu jumătate gură, în vreme ce baba se ghemui pe bancă, gâfâind ca un dobitoc trudit.
- Până la Beclean, răspunse ea pițigăiat, ștergându-și obrajii cu mânecile cămășii. Numai până la Beclean... A, vai de sufletul meu, ce-am alergat !... Mă temeam să nu întârziu, Doamne ferește, de năprasnicul ăsta de tren, că mi s-a părut că-l aud șuierând când eram pe la biserică. Uuf ! Toată-s un lac de apă... Și dumneavoastră-l așteptați ?
- Îl așteptăm și văd că nu mai vine...
- Vă duceți departe ?
- Ba nu... Până la Salva...
- Apoi ce să faci ? Cată să ne sfărmăm și să ne izbim, dacă vrem să trăim în pârdalnica asta de lume... Așa... Ce să facem ? 
Și iar mocniră, acuma tustrei, oftând și gemând în răstimpuri, cum fac țăranii când nu mai știu ce să vorbească.
După o bucată de vreme, un felinar verde ieși din cocioaba hamalului. Lumina gâtuită se bălăbănea necurmat, dispărea și iar se vedea.
- Aha, tresări flăcăul, de-acu îndată sosește.
Felinarul se mări din ce în ce și pe urmă se desluși și chipul negru, bărbos, al hamalului.
- Să dea Dumnezeu bună dimineața, făcu Nicolae trăgănat și smerit, sculându-se și dându-se la o parte.
- Noroc, bombăni scurt hamalul.
- Oare vine degrabă, domnule ? întrebă și baba, apropiindu- se un pas spre hamalul care înjura, necăjindu-se să potrivească cheia în broasca ușii.
- Ce-mi tot dârlâiești aici, babo ? Ce-mi toci capul și dumneata ? Nu cumva ți-ai ținea gura ? se rățoi deodată hamalul, semeț în sufletul său rânced că poate certa și el pe cineva care-i mai slab decât dânsul...
Apoi, încetul cu încetul, gara se dezmorți. Prin săli, pe peron, luminile lămpilor începură a răspândi raze palide, cârcălite, care tremurau și se îngrămădeau pe fețele încrețite ale celor ce așteptau. Pe ulicioară, se auzeau tot mai des leopăiturile pașilor grăbiți. Când și când, uruitul roților unei trăsuri înjunghia văzduhul, se iuțea apropiindu-se și se tăia scurt; urma gâfâitul cailor trudiți, vorbele repezi, aruncate din vârful limbii, ale celor ce soseau...

* * * 

Urmează Proștii (3)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !