25.09.2013

LUPUL MORALIST

de Grigore Alexandrescu.

lupul-moralist

V-am spus, cum și se pare, de nu îți fi uitat,
Că lupul se-ntâmplase s-ajungă împărat.
Dar fiindcă v-am spus-o, voi încă să vă spui
Ceea ce s-a urmat subt stăpânirea lui.


   Auzind împăratul că-n staturile sale
Fac năpăstuiri multe păroșii dregători,
Că pravila stă-n gheare, că nu e deal sau vale
Unde să nu vezi jertfe mai mulți prigonitori,
Porunci să se strângă obșteasca adunare,
        Lângă un copaci mare;
Căci vrea pe unii-alții să îi cam dojenească,
        Și-n puține cuvinte,
        Să le-aducă aminte
        Datoriile lor.
Toți se înfățișară: și-nălțimea lupească
        Începu să vorbească
        C-un glas dojenitor:
„Domnilor de tot felul ! Bune sunt astea toate ?
Datoriile slujbei astfel le împliniți ?
Nu aveți nici sfială, nici frică de păcate,
Să faceți nedreptate și să năpăstuiți ?
Toate slujbele voastre țara vi le plătește;
        Încă, pe la soroace,
        Câte un dar vă face.
        Dar reaua nărăvire,
        Ce o aveți din fire,
        Nu se tămăduiește.
        Vedeți cu ce morți grele
        Se isprăvesc din lume
        Și cum lasă rău nume
        Acei care fac rele.
Gândiți-vă că poate veți da cuvânt odată.
        La-nalta judecată.
Gândiți-vă la suflet, și luați de la mine
        Pildă a face bine.“
        Ast cuvânt minunat,
Pe care domnul lup auz că l-a-nvățat,
        Trecând pe lângă sat,
La ziua unui sfânt, când preotul citea
        Și propovăduia,
Pe mulți din dregători să plângă i-a-ndemnat.
„E ! ce ați hotărît, jupâni amploiați ?
        Oare-o să vă-ndreptați ?“
Îi întrebă atunci înălțimea-mblănită,
Ce purta o manta de oaie jupuită.
„Spuneți, o să schimbați purtarea-vă cea proastă ?“
- „Să trăiți la mulți ani, dobitocia-voastră,
Răspunse un vulpoi, în slujbe lăudat;
        Ne poate fi iertat,
Să vă-ntrebăm smerit, de vreți a ne-arăta,
De unde-ați cumpărat postavul de manta ?“

Când mantaua domnească este de piei de oaie,
Atunci judecătorii fiți siguri că despoaie.

Sfârșit

Citește și alte fabule de Grigore Alexandrescu: